Μενού Ροή
ΕΣΠΕΝ: “Σήμα” για νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) με αφορμή την πρωτοβουλία της ΡΑΕ για Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης στους Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας των τηλεμετρούμενων πελατών σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)

Συγκεκριμένα με επιστολή του ο ΕΣΠΕΝ, που δημοσιεύτηκε στις 24/3 χαρακτηρίζει θετική την παρέμβαση της Αρχής για την αποκατάσταση του μεθοδολογικού σφάλματος, σε σχέση με μετρήσεις και χρεώσεις με αιχμή το net - metering, ωστόσο σημειώνει ότι απαιτείται νέα πρωτοβουλία για να ενισχυθεί η όλη διαδικασία αυτοπαραγωγής.

Ουσιαστικά ο ΕΣΠΕΝ αναφέρεται στο ζήτημα μη αποζημίωσης στους προμηθευτές του πλήρους κόστους για την υλοποίηση του επιδοτούμενου από την Πολιτεία- σχήματος net metering.

Με αιχμή τους εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας των τηλεμετρούμενων πελατών σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) ο ΕΣΠΕΝ σημειώνει ότι “εάν η εγχυθείσα από τους εν λόγω πελάτες ενέργεια -κατά τη διάρκεια της 15λεπτης περιόδου εκκαθάρισης- υπερβαίνει την απορριφθείσα, η υπερβάλλουσα ενέργεια δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου.

Ωστόσο η εν λόγω υπερβάλλουσα ενέργεια αφαιρείται από τη χρεωστέα ενέργεια του πελάτη η οποία υπολογίζεται βάσει των συνολικών ενδείξεων του μετρητή διπλής κατεύθυνσης, συνεπώς ο προμηθευτής χρεώνεται με μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από αυτήν που τελικά τιμολογεί τον πελάτη και επιβαρύνεται με σημαντική οικονομική ζημία.

Επομένως, είναι πράγματι θετικό το γεγονός ότι αναλαμβάνεται σχετική πρωτοβουλία από την Αρχή, και προσβλέπουμε στην άμεση και ουσιαστική συμβολή των Διαχειριστών του ΕΔΔΗΕ και του ΕΣΜΗΕ, τόσο για την αποκατάσταση του εν λόγω μεθοδολογικού σφάλματος, όσο και για την αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων ή κατ’ ελάχιστον αυτών που μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστικοποιηθεί (δηλαδή των εκκαθαρίσεων που αφορούν από τον Ιανουάριο του 2021 έως και σήμερα).

Ωστόσο, ο Σύνδεσμός μας επισημαίνει ότι η προτεινόμενη στη δημόσια διαβούλευση λύση, διορθώνει μεν ένα σφάλμα του κανονιστικού πλαισίου που διέφυγε κατά την περίοδο της ριζικής αναδιαμόρφωσής του για την έναρξη του Targret Model, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνει τους προμηθευτές στο πλήρες κόστος που αναλαμβάνουν για την υλοποίηση του επιδοτούμενου από την Πολιτεία- σχήματος net metering.

Συνεπώς, εκτός της αναδρομικής εφαρμογής της προτεινόμενης στη δημόσια διαβούλευση λύσης, ο Σύνδεσμός μας καλεί την Πολιτεία -ειδικά την παρούσα χρονική περίοδο κατά την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία των ΑΠΕ- να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης, το οποίο δεν θα προκαλεί ζημία στους Προμηθευτές που καλούνται να το υλοποιήσουν στηρίζοντας τους εθνικούς μας στόχους” αναφέρεται στην επιστολή.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας