Μενού Ροή
Οκτώ έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑνΕΚ και συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

«Σημαντικό αριθμό έργων που σχετίζονταν με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη χρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Αυτό σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, με αφορμή ότι στις 5 Ιουνίου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, και αναρτήθηκε αφιέρωμα με ορισμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα από τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής έργα:

- EYE4WATER - Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιφέρεια ΑΜΘ.

Η ορθολογική χρήση και η προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί σημαντική περιβαλλοντολογική προτεραιότητα. Το συγκεκριμένο έργο παρακολουθεί τα επιφανειακά νερά, από τις πηγές των ποταμών Λασπία και Λίσσου, μέχρι τις παράκτιες περιοχές τους, καθώς και τα υπόγεια ύδατα, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες.

- FuVEP - Ένα διεθνές κέντρο έρευνας με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών αυτοκίνησης.

Το κέντρο αριστείας FuVEP αποσκοπεί στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών μελλοντικών τεχνολογιών στον τομέα της αυτοκίνησης, έχοντας ως αφετηρία καινοτόμες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται. Η συγκεκριμένη υποδομή έχει ενταχθεί ήδη από το 2014 στον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

- Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ.

Το Ερευνητικό Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο του έργου, συνιστά τη «δημιουργία μιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για τη διεξαγωγή συνδυασμένων πολυπαραγοντικών ερευνών στο θαλάσσιο περιβάλλον», η οποία καθιστά εφικτή τη δυνατότητα πραγματοποίησης υδροακουστικών μελετών και υποστήριξης υποβρύχιων οχημάτων σε παράκτια ύδατα και στην ανοιχτή θάλασσα. Το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για στοχευόμενες έρευνες και μελέτες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται προσβάσιμο από εκπαιδευτικούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, παραγωγικούς κλάδους και διοικητικές δομές.

- SCoSCo: Ηλιακοί Συλλέκτες με ακίνητους συγκεντρωτήρες της ηλιακής ακτινοβολίας για εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στις ενδιάμεσες και μέσες θερμοκρασίες.

Στo πλαίσιo της διακρατικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το Solar Collectors with Static Concentrators (SCoSCo), αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, όπου μελετώνται και αναπτύσσονται συστήματα συλλεκτών ηλιακής ακτινοβολίας.

Με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών, στο παρόν έργο προτείνεται η χρήση στατικών συγκεντρωτήρων, συνδυαζόμενων με κατάλληλους απορροφητές.

- Augmenta, η τεχνολογία αρωγός στην ορθή χρήση λιπασμάτων και χημικών στην αγροτική παραγωγή.

Η Augmenta Agriculture Technologies είναι μια από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η οποία μάλιστα αφορούσε ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο όπως είναι η αγροτική παραγωγή.

Οι καλλιέργειες που αξιοποιούν την τεχνολογία της εταιρείας χρειάζονται 9% λιγότερη ποσότητα αζώτου, 20% λιγότερους ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών (PGR) και παρουσίασαν 15% μείωση των αναγκών σε χημικά που βοηθούν στη συγκομιδή.

Καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει σημαντικά οφέλη στους αγρότες που το αξιοποιούν, ενώ είναι και περιβαλλοντολογικά ωφέλιμο. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσέλκυσε διεθνή επένδυση ύψους 110 εκατ. δολαρίων.

- ADVENTUS σχεδιάζοντας μικρές αποδοτικές ανεμογεννήτριες.

Το έργο ADVENTUS αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης για τον καλύτερο σχεδιασμό προηγμένων μικρών ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα. Στα πλαίσια του έργου αναγνωρίστηκαν οι βέλτιστοι συνδυασμοί των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν με κριτήριο τα αεροδυναμικά και αεροελαστικά χαρακτηριστικά, καθώς, επίσης, και την αξιοπιστία και τη δυνατότητα υλοποίησης της κατασκευής.

- CYRUS. Δημιουργία συμπιεστών υδρογόνου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα

Το υδρογόνο ως καύσιμο αποτελεί μια από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την παραγωγή ισχυρών και περιβαλλοντικά καθαρών κινητήρων καθώς έχει υψηλή απόδοση με μηδενικά απόβλητα. 'Αλλωστε, το προϊόν της καύσης του υδρογόνου, είναι το νερό, το οποίο στην περίπτωση των κινητήρων διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή υδρατμών.

Η ελληνική startup CYRUS ΑΕ η οποία ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο λύση θερμικής συμπίεσης του υδρογόνου.

- ORION - Χρήση καινοτόμων οργανικών φωτοβολταϊκών για αποδοτική χρήση ενεργειακών πόρων

Το έργο ORION στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευφυούς ολοκληρωμένου πλαισίου για τη χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών Organic Photovoltaics (OPV) στη βιομηχανία θερμοκηπίων. To ORION αναπτύσσει, δοκιμάζει και αξιολογεί καινοτόμες οργανικές φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες ενσωματώνονται στην οροφή του θερμοκηπίου ή στο εσωτερικό του επάνω από την καλλιέργεια. Η κοινή χρήση γης, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσο και για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (λαχανικά, φρούτα και λουλούδια) μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης γης στις αγροτικές περιοχές, αλλά και να μεγεθύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την παράλληλη μείωση στη χρήση ορυκτών καυσίμων που συμβάλλουν στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας