Μενού Ροή
revma
Με το "βλέμμα" στα εξοχικά και όσους δε θέλουν εκπλήξεις εντείνεται ο ανταγωνισμός στα "μπλε" τιμολόγια

Με το καλοκαίρι να είναι μπροστά με εξοχικά και άλλες κατοικίες με ειδική χρήση να αποτελούν πεδίο “ανάπτυξης” πωλήσεων για σταθερά τιμολόγια φουντώνει ο ανταγωνισμός των εταιρειών για τα εν λόγω προϊόντων βοηθούσης και της εικόνας που παρουσιάζει η χονδρεμπορική αγορά. 

Έτσι για όσους και όσες δεν προτιμούν το “πράσινο” τιμολόγιο, όπου με τρεις εξαιρέσεις οι τιμές σε σχέση με το Μάρτιο, ανέβηκαν κατά τι, ξεκινώντας για τον Απρίλιο από  9,06  λεπτά ανά κιλοβατώρα και φτάνοντας μέχρι  τα 14,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, τα μπλε που καταγράφουν μειώσεις στις χρεώσεις τους δίνουν λύσεις για όσους θέλουν να έχουν σταθερές μεταβλητές κόστους αλλά και ήσυχο το “κεφάλι” τους από αυξομειώσεις στη χονδρική, για έξι, οκτώ ή 12 μήνες. 

Βέβαια, οι καταναλωτές θα πρέπει πάντα να προσμετρούν ότι δεσμεύονται σε μια τελική τιμή, αλλά και σε προϋποθέσεις που διαμορφώνουν την τελική τιμή χρέωσης, αν δηλαδή έχει έκπτωση συνέπειας ή αν απαιτείται πάγια εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών.  

Σαφώς δυναμική στην αγορά δίνει η ΔΕΗ με τη μείωση στα μπλε που έδωσε και φτάνει +έως και 32%.

 Στο φόντο αυτό, με βάση τις ανακοινώσεις των εταιρειών η εικόνα για τα τιμολόγια σταθερής εξάμηνης και οκτάμηνης διάρκειας είναι η εξής:

Protergia: Το μπλε τιμολόγιο της Protergia, το πρόγραμμα Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe είναι εξάμηνης διάρκειας με πάγιο 9,90 ευρώ τον μήνα και χρέωση 9,75 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ήρων: Το Fix Genius Home 3 της Ηρων δίνει τιμή 9,92 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Περιλαμβάνει έκπτωση συνέπειας και το μηνιαίο πάγιο διαμορφώνεται στα 9,5 ευρώ. Το πρόγραμμα είναι εξάμηνης διάρκειας.  Η εταιρεία παρέχει και τιμολόγιο 12μηνης διάρκειας, το πρόγραμμα Home Fix 4, με πάγιο επίσης 9,90 ευρώ και χρέωση 11,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Και τα δύο προγράμματα της Ηρων απευθύνονται και σε δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας:  Με το Maxi Home Fixed οκτάμηνης διάρκειας, η εταιρεία προσφέρει σταθερή τιμή στα 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με πάγιο 9 ευρώ ανά μήνα.

Στα 12μηνης διάρκειας σταθερά τιμολόγια τις χαμηλότερες χρεώσεις έχει η ΔΕΗ. Αναλυτικά τα προγράμματα έχουν ως εξής:

ΔΕΗ: Δύο σταθερά προγράμματα παρέχει η ΔΕΗ 12μηνης διάρκειας και τα δύο. Το πρώτο πρόγραμμα, myHomeEnter έχει μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ και ενιαία χρέωση για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το δεύτερο τιμολόγιο, το myHomeOnline, έχει μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ. Η χρέωση είναι διαφοροποιημένη σε ημερήσια και νυχτερινή και διαμορφώνεται στα 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για ημερήσια κατανάλωση και στα 11,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις νυχτερινές καταναλώσεις. Το τιμολόγιο αυτό δεν παρέχεται σε καταναλωτές που δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία myΔΕΗ και προϋποθέτει την αποστολή ηλεκτρονικών μηνιαίων λογαριασμών και την εξόφληση μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Και τα δύο προγράμματα δεν έχουν προϋπόθεση συνέπειας, η  διάρκεια της σύμβασης κατά την οποία ο καταναλωτής «κλειδώνει» τις τιμές αυτές είναι ένα έτος και προβλέπεται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης που βαίνει μειούμενη ανάλογα με τη διάρκεια που υπολείπεται για τη λήξη του συμβολαίου.

Ζενίθ: Δωδεκάμηνης διάρκειας είναι στο σταθερό τιμολόγιο που παρέχει η Ζενίθ. Το πρόγραμμα Power Home Direct έχει μηνιαίο πάγιο 7 ευρώ και χρέωση προμήθειας με έκπτωση συνέπειας 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Χωρίς την έκπτωση συνέπειας η χρέωση είναι στα 19,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης είναι στα 100 ευρώ από τον 1ο έως και τον 6ο μήνα, στα 50 ευρώ από τον 7ο έως και τον 11ο και μηδενική τον τελευταίο μήνα λήξης του συμβολαίου.

ΕΛΙΝΟΙΛ: Με μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ το  Power On! Blue Day της ΕΛΙΝΟΙΛ έχει χρέωση ημερήσιας κατανάλωσης 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η ρήτρα αποχώρησης είναι στα 100 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες και 50 ευρώ αν η καταγγελία της σύμβασης γίνει στους επόμενους μήνες και πριν τη λήξη της.

NRG: Διαθέτει το πρόγραμμα  fixed 4U με 15,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 3,5 ευρώ με προϋπόθεση έκπτωσης παγίου τον ηλεκτρονικό λογαριασμό και την πάγια εντολή εξόφλησης.

Volton: Παρέχει το πρόγραμμα Blue Fixed με 15,75 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5,90 ευρώ και έκπτωση συνέπειας

We Energy: Παρέχει  το πρόγραμμα WE YELLOW HOME, με μηνιαίο πάγιο 4 ευρώ και τιμή χρώσης 16 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθώς και τα προγράμματα  της Φυσικό Αέριο Home Fixed με πάγιο 9,90 και χρέωση 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και της Solar Energy με το οικιακό Fixed, 10 ευρώ πάγιο και 36 λεπτά ανά κιλαβατώρα.

Η Απόφαση

Υπενθυμίζεται ότι μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας μπορούν να προσφέρουν οι πάροχοι.  Βάσει της  Απόφασης, ως μεικτά προϊόντα νοούνται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί).

Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της τις χρεώσεις που εφαρμόζονται, εκτός του ειδικού τιμολογίου (πράσινο) που ήδη υλοποιείται, κάθε προϊόντος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως και της διάρκειάς του. 

Πρόκειται, ειδικότερα, για τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται υπό τη μορφή πίνακα στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με ειδική επισήμανση, για λόγους ενισχυμένης διαφάνειας και ενημέρωσης, όσον αφορά στη διάρκεια του προϊόντος.  

Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η Απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. 

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας