Μενού Ροή
«Bαριά» ονόματα στο διαγωνισμό για τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη

Για την προσεχή Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 έχει οριστεί η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος για το μεγάλο έργο του διαγωνισμού δημιουργίας της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 5 Μαΐου 2023.

 Αρχικά ο διαγωνισμός ήταν προγραμματισμένος να ολοκληρωθεί στις 17 Φεβρουαρίου ενώ η αποσφράγιση ήταν να γίνει στις 23 Φεβρουαρίου.

 Το κόστος του έργου, χωρίς το ΦΠΑ είναι στα 195,06 εκατ. ευρώ, ενώ με το ΦΠΑ φτάνει στα 241,88 εκατ. ευρώ και είναι το μεγαλύτερο έργο στον τομέα της επεξεργασίας απορριμμάτων που «τρέχει» στη χώρα.

 Η διάρκεια του έργου ορίστηκε συνολικά σε 96 μήνες και περιλαμβάνεται η κατασκευή, η δοκιμαστική λειτουργία και η για έξι χρόνια συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Η ΜΕΑ θα κατασκευαστεί στον Άγιο Αντώνιο Θεσσαλονίκη στο Δήμο Θέρμης, περίπου 6,5 χλμ. από τον ΧΥΤΑ Ταγαράδων, ενώ Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Το αντικείμενο του έργου

 Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200tn/a εκ των οποίων:

  •  128.200 tn/a σύμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο),
  •  22.000 tn/a προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης). Η εν λόγω ΜΕΒΑ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης

 Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

 Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για έξι μήνες ώστε να μονταριστεί το σύστημα.

 

Πλήρης κάλυψη της Περιφέρειας

 Η κατασκευή της πρώτης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων για το δυτικό τομέα της περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνει σε περιοχή πλησίον του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και θα δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ θα εξυπηρετεί τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας και τον Δήμο Παιονίας.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι εξής κοινοπραξίες:

  1. AVAX – Motor Oil Renewable Energy - Thalis
  2. Τιτάν – Τέρνα Ενεργειακή
  3. Μυτιληναίος – Μεσόγειος
  4. Intrakat - WATT
  5. Άκτωρ Παραχωρήσεις – Ηλέκτωρ.

Υπερσύγχρονη μονάδα

Η μονάδα θα είναι υπερσύγχρονη και θα περιλαμβάνει τεχνολογίες υψηλής ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών από τα σύμμεικτα, θέτοντας τον στόχο ανάκτησης κατ’ ελάχιστον του 28% των ανακυκλώσιμων που θα εμπεριέχονται στα σκουπίδια. Πρόκειται για υψηλότατο στόχο, δεδομένου ότι έως τώρα, στη χώρα μας, καμιά μονάδα δεν έχει πετύχει ανάκτηση πάνω από το 15%.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τουλάχιστον το 10% των απορριμμάτων θα μετατρέπεται σε απορριμματογενές καύσιμο (SRF), το οποίο στη συνέχεια θα οδηγείται σε μονάδες καύσης (κυρίως τσιμεντοβιομηχανίες).

Eως το 65% των βιοαποβλήτων που περιέχονται στα κοινά σκουπίδια θα μετατρέπονται σε χαμηλής ποιότητας κομπόστ, ενώ προδιαλεγμένα οργανικά θα τυγχάνουν χωριστής επεξεργασίας ώστε να παράγεται κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Τελικός στόχος είναι η ποσότητα που θάβεται να μειωθεί στο 45% αυτής που θα εισέρχεται στη μονάδα, ένας στόχος που παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από αυτόν που ορίζει η νομοθεσία (ταφή έως 10%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός περιλαμβάνει προαίρεση για την επέκταση της μονάδας ώστε να συμπεριλάβει και μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων, καθώς και μονάδα ανάκτησης ενέργειας από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας