Μενού Ροή
Πώς η τεχνολογία διευκολύνει το ESG reporting;

Με σημαντικά συμπεράσματα ολοκληρώθηκε η εκδήλωση Shaping Tomorrow’s Sustainable Businesses που διοργάνωσε η Deloitte σε συνεργασία με το ESG Stories και την Workiva.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Deloitte παρουσίασαν τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων βιωσιμότητας και ESG, και τη διασύνδεσή τους με την τεχνολογία, ενώ συζητήθηκαν και οι αλλαγές που απορρέουν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο και πώς επηρεάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις με βάση το μέγεθος και τον τζίρο τους. Ακολούθησε συγκριτική αξιολόγηση εταιρειών διαφόρων κλάδων, όπως της ενέργειας, των τραπεζών, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, κ.ά. ενώ αναδείχθηκε η σημασία των ESG κριτηρίων για την ορθή λειτουργία των εταιρειών. Στη συνέχεια, έμπειρα στελέχη της αγοράς μοιράστηκαν πρακτικές της αγοράς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα:

Ειδικότερα, στο πρώτο πάνελ συζήτησης με τίτλο Exploring Current Sustainability Challenges and the Role of Technology: A Panel Discussion with Practical Insights όπου συμμετείχαν οι κκ. Θανάσης Αντωνάκης, Ass. CFO & Chief Compliance Officer, Safe Bulkers, Στέλλα Αποστολάκη, Executive Director, Center of Excellence in Sustainability, The American College of Greece και Δημήτρης Καζάζογλου – Σκούρας, Head of Governance & Sustainability, Alpha Bank, συζητήθηκε η ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων και της καθοδήγησης των επιχειρήσεων σχετικά με την προσαρμογή τους στα πρότυπα βιωσιμότητας και χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παρουσιάστηκαν επίσης παραδείγματα τεχνολογικών λύσεων που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αναφέρθηκε επίσης ότι με την κλιματική κρίση να επιτείνεται, δίνεται άμεση έμφαση στον περιβαλλοντικό άξονα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο για τις τράπεζες να λειτουργήσουν ως μοχλός ώθησης των επιχειρήσεων προς τα πρότυπα της βιωσιμότητας και για μία ανακατανομή κεφαλαίων από δραστηριότητες βλαβερές για το περιβάλλον σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Στο δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης μοιράστηκαν την εμπειρία τους οι κκ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Group Environment, Social & Governance (ESG) Performance Director, Titan Group Αντώνης Μουντούρης, Group HSE & Sustainable Development Division Manager, HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., Ελένη Χριστογιάννη, ESG Manager, Quest Group και Πάνος Σκιαδάς, Senior Sustainability Director, Viohalco. Οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία της δέσμευσης σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως είναι η προσπάθεια συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1.5 °C (Business Ambition for 1.5 °C).

Αναφέρθηκε ότι η βασικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι η διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, αλλά και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών προς τρίτες χώρες, ώστε στη μετάβαση αυτή να αποτραπεί ο κίνδυνος της «διαρροής άνθρακα» (carbon leakage). Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίστηκε ο κίνδυνος να μειωθεί η εγχώρια παραγωγή άνθρακα προς όφελος τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν σχετικούς περιορισμούς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα ο αγώνας να είναι άνισος. 

Σημειώθηκε επίσης ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας φιλόδοξης στρατηγικής ESG ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για την εταιρεία που θέλει να αυξήσει την ανθεκτικότητά της και να πρωταγωνιστήσει σε ένα συνεχώς πιο περίπλοκο, διασυνδεδεμένο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως: η ευκολότερη προσέλκυση επενδυτών, η μεγαλύτερη υιοθέτηση καινοτομίας και αποδοτικότερης λειτουργίας, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών, η βελτίωση των σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και νέων ταλέντων. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για πράσινα κτίρια, ιδίως όταν παγκοσμίως αποδίδεται στα κτίρια το 38% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με το 11% να αφορά την κατασκευή. Τέλος τονίστηκε η ανάγκη για πολύ μεγάλες επενδύσεις όχι τόσο στην ηλεκτρική, αλλά στη θερμική ενέργεια, στην ανάγκη μετασχηματισμού της παραγωγής ενέργειας και περισσότερο στην αποθήκευση ενέργειας, καθώς και όλης της αλυσίδας αξίας των logistics.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Deloitte συζήτησαν με τους συμμετέχοντες τις νέες νομοθετικές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που φέρνει το Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) στη διαδικασία του reporting και η Ευρωπαϊκή Ταξινομία στην αυτοματοποίηση δεδομένων, στη διαχείριση επιχειρηματικών ρίσκων και κινδύνων, καθώς και στη συμβολή της εκπαίδευσης σε αυτά τα ζητήματα.

Τέλος, η Workiva, ο συνεργάτης της Deloitte και εταιρεία τεχνολογικών λύσεων σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων που αφορούν τη βιωσιμότητα καθώς και την αυτοματοποίηση των αντίστοιχων εκθέσεων, τόνισε ότι η σωστή λήψη δεδομένων ESG, η παρακολούθηση και η μέτρηση αυτών απαιτεί συστημική προσέγγιση σε θέματα πληροφορικής, διεργασιών και ελέγχων.

Αυτό προκύπτει από το συνεχές data flow, της διαφορετικής μορφής που μπορεί μια κατηγορία δεδομένων να εμφανίσει και των διαφόρων data owners που μπορεί να έχει ένας οργανισμός. Η Workiva, σε συνεργασία με τη Deloitte, προσφέρουν από κοινού λύση σε αυτή την πρόκληση, με την παροχή τεχνολογικής πλατφόρμας, η οποία εντοπίζει, ενοποιεί και επεξεργάζεται όλες τις ροές δεδομένων, εκτελεί με άλλα λόγια διαδικασίες που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν χειροκίνητα, απαιτώντας πολύ χρόνο και περαιτέρω ελέγχους. Η συγκεκριμένη τεχνολογική λύση είναι διαδραστική, εξελίσσεται και ανανεώνεται ανταποκρινόμενη στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και επιτρέπει στους ESG specialists των Οργανισμών να επικεντρώνονται σε πιο ουσιαστικά ζητήματα.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας