Μενού Ροή
Η Alpha Bank στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good

Επιβεβαίωση για τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας αλλά και για την αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνηση της Alpha Bank αποτελεί η συμμετοχή της στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series, για ακόμη μία χρονιά.

Η επίδοση της Alpha Bank βρίσκεται σαφώς πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου, τόσο όσον αφορά στο συνολικό ESG Rating, όσο και στις επιμέρους βαθμολογίες των υποκατηγοριών (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση). Συνολικά, η Τράπεζα διατήρησε τη

διαχρονικά υψηλή της επίδοση, παρουσιάζοντας περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2020, στον τομέα της Κοινωνίας.

Ο εν λόγω Δείκτης περιλαμβάνει εισηγμένες εταιρείες σε αναδυόμενες αγορές με θετική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση. Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση, οι βιώσιμες πρακτικές περιβαλλοντικής ανάπτυξης και οι υπεύθυνες δράσεις για την

κοινωνία, αποδεικνύουν ότι παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Τράπεζα διαθέτει υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Επιδόσεις ESG

Η FTSE Russell, παγκόσμιας εμβέλειας πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών, πιστοποιεί ότι η Alpha Bank αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε η μετοχή της να συμπεριληφθεί σε

αυτές της Σειράς Δεικτών FTSE4Good.

Η Σειρά Δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από την FTSE Russell (επωνυμία της κοινοπραξίας μεταξύ της FTSE International Limited και της Frank Russell Company) και μετρά την επίδοση των εταιρειών ως προς την εφαρμογή σημαντικών πρακτικών στους τομείς

του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (Environmental-Social-GovernanceESG). Οι Δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της αγοράς και επενδυτές για την αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών ευκαιριών.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας