Μενού Ροή
Σε ποιές βιομηχανίες δεν θα κοπεί το φυσικό αέριο

Το αμέσως επόμενο διάστημα -ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας- θα θέσει σε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε δημόσια διαβούλευση την κατηγοριοποίηση των «σημαντικών βιομηχανιών» που θα εξαιρεθούν από τις περικοπές φυσικού αερίου που προβλέπονται για μη προστατευόμενους καταναλωτές. Πρόκειται για μέτρο του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης που έχει καταρτίσει η ΡΑΕ για την θωράκιση της ασφάλειας τροφοδοσίας με φυσικό αέριο σε  περίπτωση διαταραχής στις εισαγωγές καυσίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ, χρησιμοποιώντας τα πέντε κριτήρια που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου, κατέταξε τις 104 βιομηχανίες -μεταξύ τους και το σύνολο των ενεργοβόρων- που κατέθεσαν φάκελο στην Αρχή ζητώντας την εξαίρεσή τους από τις περικοπές σε 8 κατηγορίες, ανάλογα με την «κρισιμότητά τους». Στην όγδοη κατηγορία βρίσκονται οι πλέον κρίσιμες και στην πρώτη κατηγορία οι λιγότερο κρίσιμες.  Οι 8 αυτές κατηγορίες -και ο τρόπος ιεράρχησής τους- θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Μετά την οριστικοποίηση της κατηγοριοποίησης -και αφού λάβει υπόψη τα σχόλια των εμπλεκομένων μερών-  θα καταρτίσει την τελική λίστα και θα την κοινοποιήσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ΔΕΣΦΑ που είναι ο «φορέας υλοποίησης» μέσω του οποίου θα γίνουν οι περικοπές, στην απευκταία περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.

Οι 8 κατηγορίες

Όπως αναφέρουν πηγές, στην «κατηγορία 8», θα ενταχθούν οι βιομηχανίες για τις οποίες θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να τροφοδοτούνται αδιάλειπτα με φυσικό αέριο, ακόμα και στα πιο ακραία σενάρια: Πρόκειται για αυτές που συνδέονται με υποδομές κρίσιμες για την προστασία της δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας και του περιβάλλοντος.

Η αμέσως επόμενη κατηγορία από πλευράς σπουδαιότητας περιλαμβάνει τις βιομηχανίες που κινδυνεύουν να υποστούν καταστροφικές (π.χ. βιολογικά φάρμακα και άλλα μέρη της βιομηχανίας υγείας, φαρμακοβιομηχανία, οι περισσότεροι τομείς χημικών διεργασιών).

Στην έκτη κατηγορία από πλευράς σπουδαιότητας  προβλέπεται να καταταχθούν εκείνες όπου η διακοπή παροχής φυσικού αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην αδυναμία παραγωγής απαραιτήτων αγαθών για την κάλυψη καθημερινών ζωτικών αναγκών.

Ακολουθεί η πέμπτη κατηγορία όπου η διαταραχή τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο μπορεί να προκαλέσει απώλειες πρώτων υλών εκτός της γραμμής παραγωγής.

Στην τέταρτη κατηγορία -στη μέση δηλαδή της λίστας- βρίσκονται οι βιομηχανίες όπου η διακοπή τροφοδοσίας θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπές στην γραμμή παραγωγής.

Ακολουθούν οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι παροχές φυσικού αερίου που δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν και τέλος στην πρώτη κατηγορία, την πιο «ευάλωτη» σε περικοπές προβλέπεται να καταταχθούν -για προφανείς λόγους- οι παροχές φυσικού αερίου που έχουν δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου.

Σχέδιο προληπτικής δράσης

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης τα πέντε κριτήρια  για να χαρακτηριστεί μια βιομηχανία «σημαντική»  -στη βάση των οποίων έγινε η κατηγοριοποίηση-  είναι τα ακόλουθα:

1.Η κοινωνική συνεισφορά, αν δηλαδή μια βιομηχανία και η αλυσίδα αξίας της παρέχουν αγαθά ή/και υπηρεσίες που αξιολογούνται ως κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.

2)  Η σημασία για τις διασυνοριακές εφοδιαστικές αλυσίδες, κατά πόσο δηλαδή προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες κρίσιμες για την ομαλή τροφοδοσία κοινωνικών υπηρεσιών όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

3) Η δυνατότητα υποκατάστασης φυσικού αερίου με άλλο καύσιμο ή/και μείωσης  της κατανάλωσής του .

4)  Ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών σε εγκαταστάσεις – στο βαθμό στον οποίο το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο για ένα συγκεκριμένο τομέα/εγκατάσταση για τη συνέχιση της παραγωγής, καθώς και για την εξασφάλιση ότι η εγκατάσταση δεν θα υποστεί μη αναστρέψιμες και μη επισκευάσιμες ζημιές.  Επισημαίνεται επίσης ότι αρκετές βιομηχανίες, ενεργοβόρες και μη,  απαιτούν μια ελάχιστη ποσότητα φυσικού αερίου για αδιάλειπτη παραγωγή, καθώς εάν η παραγωγή σταματήσει, δεν μπορεί να επανεκκινήσει χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ρυθμιστική έγκριση και κόστος.

5)  Για τις βιομηχανίες που δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες θα συνεκτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπός τους συγκριτικά με την προστιθέμενη αξία και την εργασία που προκύπτουν σε σχέση με την κατανάλωση αερίου.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας