Μενού Ροή
Εργαζόμενοι ΡΑΕ: Το νέο πλαίσιο παραβιάζει κοινοτική οδηγία-Θα υποβάλλουμε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Συλλόγου για συνάντηση μαζί του, δεν συνομίλησε με το Προεδρείο μας ώστε να ενημερωθεί για τις απόψεις των εργαζομένων σε σχέση με το πλέον κρίσιμο νομοσχέδιο για τη ΡΑΕ, και συγκεκριμένα αυτό που αφορούσε στην επέκταση των αρμοδιοτήτων της Αρχής στα ύδατα και τα απόβλητα.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ εκφράζει, ταυτόχρονα, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ακυρώθηκε με ευθύνη του Υπουργείου, ραντεβού που είχε κλειστεί την ύστατη ώρα, δηλαδή κατά την ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις των εργαζομένων και εξάντλησε κάθε μέσο: Απέστειλε επιστολές προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, έκανε παρέμβαση στην ακρόαση φορέων κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, συναντήθηκε με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έδωσε συνέντευξη τύπου, προχώρησε σε στάση εργασίας και πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ημέρα ψήφισης του – ατυχέστατου για τη ΡΑΕ και τον κλάδο ενέργειας – νομοσχεδίου.

Το πολυνομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε χωρίς να ενσωματωθεί καμία παρατήρηση του Συλλόγου Εργαζομένων και χωρίς να υπάρξει η παραμικρή μέριμνα για την ενίσχυση του προσωπικού της Αρχής (ζητήματα υποστελέχωσης και υποαμοιβής) και τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του Ρυθμιστή της Ενέργειας σύμφωνα με τις Οδηγίες 2019/944 και 2009/72.

Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι ο νόμος αυτός θα οδηγήσει στην περαιτέρω αποδυνάμωση και απαξίωση του Ρυθμιστή της Ενέργειας και στην απορρύθμιση του ενεργειακού κλάδου, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας με ευσυνειδησία και, προασπίζοντας την ιδιότητά μας και τον θεσμικό ρόλο της Αρχής, θα προβούμε άμεσα σε υποβολή καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της Οδηγίας.

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας διατάξεων της Οδηγίας,  τις οποίες παραβιάζει ο πρόσφατος νόμος.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/944

άρθρο 57 «Διορισμός και ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών»

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
5. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι:

β) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό·

Άρθρο 23 «Ενίσχυση του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων»

1.      Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι ήδη δραματικά υποστελεχωμένη. Σήμερα, το ενεργό τακτικό προσωπικό αντιστοιχεί στο 22% (46/211) των προβλεπομένων από το οργανόγραμμα θέσεων.

Οι ΕΕΠ που απασχολούνται με τη βασική αποστολή της ΡΑΕ (Ρύθμιση, Εποπτεία, Προστασία Καταναλωτών) είναι μόνο το 19% των προβλεπομένων (23/120).

2.      Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων (π.χ. με ειδική πρόσθετη αμοιβή, χορήγηση προσωπικής διαφοράς, κλπ.) ώστε να αμβλυνθεί το χάσμα μεταξύ της αμοιβής του προσωπικού της Αρχής και του αντίστοιχου προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων και της αγοράς και να ανασχεθεί η περαιτέρω συρρίκνωση του προσωπικού.

3.      Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για θέσεις εργασίας στους νέους κλάδους υδάτων και αποβλήτων (πέραν των 3+3 θέσεων μετακλητών υπαλλήλων) ενδεικτικά με μεταφορά εργαζομένων από υπηρεσίες που ήδη ασκούν εποπτική αρμοδιότητα σε ύδατα και απόβλητα ή, έστω και μεταβατικά, με σύσταση θέσεων ορισμένου χρόνου.

4.      Αντιθέτως, η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 23 «Μεταβατικές Διατάξεις», αναφέρει ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει για την επαρκή στελέχωση της Αρχής ώστε να ασκηθούν οι νέες αρμοδιότητες στα ύδατα και απόβλητα, χωρίς να δεσμεύεται μάλιστα από τη γνώμη της –κατά τα άλλα– Ανεξάρτητης Αρχής.

γ) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει χωριστές ετήσιες πιστώσεις του προϋπολογισμού με αυτονομία κατά την εκτέλεση του διατεθέντος προϋπολογισμού·Άρθρο 20

Καμία πρόβλεψη για διακριτούς ανά κλάδο προϋπολογισμούς, ή έστω κατ’ ελάχιστον για τον κλάδο ενέργειας για τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας. Η διοχέτευση των πόρων του ρυθμιστή ενέργειας στους άλλους κλάδους παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο καθώς και την αρχή της ανταποδοτικότητας.

δ) τα μέλη του συμβουλίου της ρυθμιστικής αρχής ή, ελλείψει συμβουλίου, η ανώτερη διοίκηση της ρυθμιστικής αρχής, διορίζονται για ορισμένη θητεία πέντε έως επτά ετών, ανανεώσιμη άπαξ·

ζ) τα μέλη του συμβουλίου της ρυθμιστικής αρχής ή, ελλείψει συμβουλίου, η ανώτερη διοίκηση της ρυθμιστικής αρχής, μπορούν(εί) να απολυθούν(εί) μόνο βάσει διαφανών κριτηρίων.

Όσον αφορά το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κατάλληλο σύστημα περιτροπής για το συμβούλιο ή την ανώτερη διοίκηση. Τα μέλη του συμβουλίου ή, ελλείψει συμβουλίου, η ανώτερη διοίκηση είναι δυνατόν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, διαρκούσης της θητείας τους, μόνον αν δεν πληρούν πλέον τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή εάν έχουν κριθεί ένοχα για σοβαρό παράπτωμα βάσει του εθνικού δικαίου

Άρθρο 23, παρ. 2.

Με την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τον ορισμό μελών της διευρυμένης Ολομέλειας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος Α΄ της ΡΑΕ απομακρύνονται αυτοδικαίως από τη ρύθμιση του κλάδου Ενέργειας για τον οποίο και επιλέχθηκαν το 2020 και πριν τη λήξη της 5 ετούς θητείας τους, απολύτως αδικαιολόγητα. Πρόκειται  για αλλοίωση της σύνθεσης της Αρχής.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας