Μενού Ροή
Ξεκινάει σήμερα, 15/4, νέα δράση της ΔΥΠΑ με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Ξεκινάει σήμερα , το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Το «ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης αρωματικών–φαρμακευτικών φυτών», διάρκειας 295 ωρών, απευθύνεται σε 17 ανέργους-ωφελούμενους του θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και υλοποιείται, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε μέλη ειδικών κοινωνικών ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους σε επαγγελματικά πεδία τα οποία έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τα ζητήματα της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και η επαγγελματική επανένταξη, κρίνονται ιδιαιτέρως κρίσιμα για τον πληθυσμό των πρώην χρηστών, που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξής τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα είναι ικανοί να προετοιμάζουν τα αγροτεμάχια, να διακρίνουν τις καλλιεργητικές εργασίες ανά εποχή του έτους, να ακολουθούν τις αρχές εγκατάστασης και ορθής διαχείρισης της καλλιέργειας αρωματικών–φαρμακευτικών φυτών, να εφαρμόζουν τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και μεταποίησής τους, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας, να αναζητούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των παραγωγών και να αναγνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: ««Το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, που ξεκινάει σήμερα, αποτυπώνει τη δέσμευση της ΔΥΠΑ στην ενδυνάμωση των άνεργων πολιτών και, ειδικά, όσων αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εργασιακή τους ένταξη. Η συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, μέσω των καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που υλοποιεί το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Ιωαννίνων, εντάσσεται στο σχέδιο των παρεμβάσεών μας, με τις οποίες αποσκοπούμε να συνεισφέρουμε στην εξάλειψη των διακρίσεων και να στηρίξουμε αποτελεσματικά την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των απεξαρτημένων του θεραπευτικού προγράμματος».

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας