Μενού Ροή
Mε δημοπρασίες και εγγυήσεις οι συνδέσεις στο δίκτυο της Ρουμανίας

Τροποποιήσεις στους κανόνες για τη σύνδεση της νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο φέρνει η Ρυθμιστική αρχή Ενέργειας της Ρουμανίας από τον Ιανουάριο του 2025.


Σύμφωνα με το προσχέδιο , η βασική αλλαγή αφορά στη διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο που εφαρμόζεται σε έργα μεγέθους τουλάχιστον 1 MW, με κατανομή της ισχύος βάσει δημοπρασιών.  «Αυτή η αλλαγή ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματα της αγοράς ενός μηχανισμού που θα περιόριζε την τεχνητή απόφραξη του δικτύου από νέες άδειες σύνδεσης στο δίκτυο που εκδίδονται για μη εφικτά έργα ή έργα που δεν διαθέτουν πηγές χρηματοδότησης», δήλωσε στο pv magazine η Mihaela Nyerges, εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας Nyerges & Partners .

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, για περιόδους κατανομής 10 ετών. Η διαδικασία θα οδηγήσει τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς της Ρουμανίας (TSO) να καθορίζει και να δημοσιεύει τη διαθέσιμη χωρητικότητα για κάθε ζώνη του δικτύου έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους. Από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, ο διαχειριστής θα διοργανώνει καθημερινές συνεδριάσεις δημοπρασιών. Η τιμή εκκίνησης θα καθοριστεί διαιρώντας τη συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών , συν την τιμή της μελέτης λύσης με τη συνολική χωρητικότητα μεγαβάτ που ζητούν οι επενδυτές. 


Η πληρωμή

Το 1/5 του τιμήματος θα πρέπει να καταβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. Οι ημερήσιες κυρώσεις καθυστέρησης ύψους 0,01% της τιμής θα οφείλονταν από τον διαχειριστή του δικτύου για καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών οπλισμού και από τους επενδυτές για καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας έργων. Το σχέδιο διαταγής της Ρυθμιστικής Αρχής ορίζει επίσης νέους κανόνες για την οικονομική εγγύηση, επεκτείνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής της σε όλα τα έργα και προτείνοντάς την ως προϋπόθεση για άδεια σύνδεσης στο δίκτυο (ATR). Σύμφωνα με το προσχέδιο η εγγύηση θα πρέπει να ισούται με το 5% της αξίας του τιμολογίου σύνδεσης.
«Η θέσπιση της εγγύησης σε μια στιγμή που η σκοπιμότητα του έργου είναι ακόμα αβέβαιη, σε συνδυασμό με την επιβολή της εάν δεν υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης ή το έργο δεν ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από τον λόγο, μπορεί να αυξήσει τον επενδυτικό κίνδυνο», δήλωσε η Diana Dulamă από Ενεργειακή Πρακτική Ομάδα Nyerges & Partners.


Η ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προτείνει επίσης ότι σε περιπτώσεις στις οποίες οι συνδέσεις δικτύου θα έχουν τάσεις πάνω από 110 kV, οι νέοι υποσταθμοί και γραμμές σύνδεσης θα θεωρούνται μέρος του δικτύου μεταφοράς και θα χαρακτηρίζονται ως έργα ενίσχυσης. Η διαβούλευση ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και είναι ανοιχτή για σχόλια έως τις 2 Μαρτίου. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025. 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας