Μενού Ροή
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι θέσεις για το ενεργειακό νομοσχέδιο για ΑΠΕ, Περικοπές Ενέργειας, ΕΔΕΥΕΠ

Επιστολή και αναλυτικό υπόμνημα προς την ηγεσία του Υπουργείου απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στις 14.04.20224 με σχόλια και παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τις Α.Π.Ε., τις περικοπές ενέργειας, την ΕΔΕΥΕΠ κλπ.

 1. Σε σχέση με το μόνιμο και το μεταβατικό πλαίσιο επιβολής περιορισμών παραγωγής (άρθρα 109, 110, 112), η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει:
  • Οι ρυθμίσεις για τις περικοπές δεν μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που απορρέουν από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2019/943. Για διασαφήνιση αυτού, προτείνεται ιδίως στο άρθρο 110 (για το μεταβατικό πλαίσιο) να τεθεί ρητά ότι τα σε αυτό προβλεπόμενα τίθενται με την επιφύλαξη του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/943, ο οποίος προφανώς υπερτερεί κάθε άλλης διάταξης.
  • Η προθεσμία για τον καθορισμό του μόνιμου πλαισίου (άρθρο 109) πρέπει να συντομευθεί. Προκειμένου να βοηθήσουμε την επίπονη αυτή εργασία, ζητούμε η σχετική ομάδα εργασίας που έχει θεσπίσει το ΥΠΕΝ να διευρυνθεί με 3 τουλάχιστον εκπροσώπους των φορέων Α.Π.Ε. και τους αναπληρωτές τους.
  • Πρέπει να διαγραφεί η αναφορά σε συνολική αποσύνδεση των σταθμών ως μέτρο περιορισμού παραγωγής. Η αποσύνδεση είναι ένα επαχθές μέτρο που καταπονεί τους εξοπλισμούς και μπορεί να εγείρει θέματα ασφάλειας εξοπλισμού και προσωπικού και για αυτό μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε έσχατη ανάγκη όταν, σπανίως, εμφανίζονται έκτακτες καταστάσεις ασφάλειας του Συστήματος που οφείλονται σε ξαφνική αλλαγή συνθηκών η οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί.
  • Δεδομένης της κατασκευής του άρθρου 10 του ν. 4951/2022 (για την οποία έχουμε ήδη εκφράσει την άποψή μας), διαφωνούμε με την κατάργηση του ορίου 5% για τους περιορισμούς τύπου 2.γ και 2.δ που επιχειρείται μέσω της παρ. 4 του άρθρου 112 του σχεδίου.
 2. Στα άρθρα 106 και 121 η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει βελτιώσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας, των πόρων και της αποτελεσματικότητας της ΕΔΕΥΕΠ, ιδίως ως προς:
  • τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 106 για τη διάθεση των δεδομένων που θα συλλέξει αυτή ή η εταιρεία ειδικού σκοπού (παρ. 3, άρ. 106),
  • τις συμβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 121 και τις προβλεπόμενες αμοιβές τους.
 3. Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για νέες, απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν επείγοντα προβλήματα του κλάδου:
  • Πρόταση επίλυσης του προβλήματος που έχει εμφανισθεί με τη σιωπηρή άρνηση ή δυσκολία πολεοδομικών υπηρεσιών να εκδίδουν άδειες δόμησης για υποσταθμούς σε εκτός σχεδίου, μη δασικές περιοχές.
  • Πρόταση – κατά τα όσα ισχύουν για τα λατομεία – για τις εγκρίσεις επέμβασης που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.
  • Προτάσεις για παρατάσεις προθεσμιών (π.χ. έργων διαγωνισμών κλπ) και επιστροφής εγγυητικών.
 4. Τέλος, το υπόμνημα περιλαμβάνει επισήμανση σημαντικών διορθώσεων στο άρθρο 97, όπως και άλλα σχόλια και προτάσεις.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας