Μενού Ροή
Η ESCO Partners, το πράσινο fund, η Sirec Energy και το φωτοβολταϊκό πάρκο της Adam Pack

Σε λειτουργία έθεσε πρόσφατα η ESCO Partners φωτοβολταϊκό σταθμό επί της βιομηχανικής στέγης της εταιρείας Adam Pack, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της χάρτινης συσκευασίας υγρών τροφίμων και στην παραγωγή πλαστικών πωμάτων, εξάγοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από είκοσι χώρες.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Adam Pack για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών της αναγκών, η ESCO Partners εγκατέστησε στη στέγη του εργοστασίου της εταιρείας φωτοβολταϊκό σταθμό με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 462kWp, με την μορφή μακροχρόνιας σύμβασης «PV as a Service», έναντι προσυμφωνημένης τιμής υπηρεσίας ανά παραγόμενη MWh.

H ESCO Partners ανέλαβε την χρηματοδότηση, μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και πιστοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού με μηδενική επένδυση από την Adam Pack και στο πλαίσιο της σύμβασης ESCO που έχει συναφθεί, αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Μέσω αυτής της σύμβασης και της ολοκληρωμένης υπηρεσίας της ESCO Partners, η Adam Pack εξασφαλίζει οφέλη στα λειτουργικά της έξοδα από τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και με εγγυημένη απόδοση. Η μακροχρόνια σύμβαση των δύο εταιρειών προβλέπει, ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία της Adam Pack σε 15 χρόνια. Εναλλακτικά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς του πάρκου μετά τον έκτο χρόνο λειτουργίας του.

O σταθμός αυτός θα παράγει 657.000kWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το 14% της ετήσιας κατανάλωσης της Adam Pack, ενώ θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 297tCO2 ετησίως. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Adam Pack, είναι ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων του Net Zero».

Ποια είναι η εταιρεία ESCO Partners

H ESCO Partners ιδρύθηκε το 2022, από την Sirec Energy Capital Partners AE, διαχειρίστρια του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου European Sustainable Investments Fund (Eu.S.I.F.) και την MES Ενεργειακή Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιρειών Μεσόγειος.

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών ESCO, μέσω της εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά πάνελ και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP), στις υποδομές ηλεκτροκίνησης μέσω ανάπτυξης στόλων ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης και στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω εφαρμογών όπως ο φωτισμός LED. Στόχος της ESCO Partners είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που περιλαμβάνουν την χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και κατασκευή του Έργου και εν συνεχεία την λειτουργία και συντήρησή του κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.

EuSIF: Τo πρώτο πράσινο fund με τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ

Το European Sustainable Investments Fund (Eu.S.I.F.) είναι το πρώτο «πράσινο» Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια. Σε αυτό συμμετέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) και άλλα θεσμικά και ιδιωτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ξεκίνησε με αρχικό κεφάλαιο 50 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι το Eu.S.I.F. να επενδύει κατά μέσο όρο 3-7 εκατ. ευρώ ανά έργο, ενώ, με τη μόχλευση δανεισμού, θα μπορεί να υλοποιήσει έργα συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Διαχειριστής του Eu.S.I.F. είναι η κατά 100% θυγατρική της Sirec Energy S.A., των Διονύση Αλυσανδράτου, Ευάγγελου Μπάρδη και Λεωνίδα Βέργου. Η διαχειριστική ομάδα έχει μακρά εμπειρία σε επενδύσεις Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Private Equity), στη διοίκηση μεγάλων και σύνθετων κατασκευαστικών έργων, καθώς και σε επενδύσεις στο χώρο της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, λύσεων εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικής αειφορίας.

Κατά την τελευταία τριετία η Sirec Energy έχει ωριμάσει πλειάδα έργων εξοικονόμησης ενέργειας (εφαρμογές smart city), υποδομής ηλεκτροκίνησης, ανακύκλωσης (απορριμμάτων, μπαταριών) και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά).

 Esco Partners: Με 20 εκατ. και στόχο τα 30 MWatt στην τριετία

Η Esco Partners μέσω του επιχειρηματικού δικτύου των μετόχων της είναι ήδη σε συνομιλίες με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ώστε να αναπτύξει αυτά τα συστήματα σε Βιομηχανίες, Εμπορικά Κέντρα, Μεγάλες Αποθήκες και Μεγάλα Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου.

H εταιρεία δίνει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την παροχή και εγκατάσταση του συστήματος σε λιγότερο από 12 μήνες. Επιπλέον αναλαμβάνει την συντήρηση των συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για όλο το διάστημα λειτουργίας τους. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Esco Partners είναι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ ή ESCO, σ.σ. Energy Saving Contracts) που προσφέρει, και που περιλαμβάνουν όλες τις άνωθεν υπηρεσίες με έμφαση στην χρηματοδότηση του έργου από την ίδια.

Για τον σκοπό αυτό, έχει εξασφαλίσει 20 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για αυτή την δραστηριότητα και έτσι καλύπτει όλο το κόστος επένδυσης ενώ αμείβεται μέσω της «έμμεσης» πώλησης ενέργειας στον πελάτη στον οποίον εγκαθίσταται το σύστημα. Το επιχειρηματικό της πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη πάνω από 30 MWatt σε διάστημα τριών ετών.

 

 

 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας