Μενού Ροή
φύση
Η μεγάλη εκκρεμότητα της ΕΕ: Αποκατάσταση της φύσης έναντι όλων των άλλων

Παρά τις εξαιρετικά προβεβλημένες αντιδράσεις κατά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αρκετοί βασικοί νομοθετικοί φάκελοι για το περιβάλλον συνεχίζουν να περνούν απαρατήρητοι.

Τρεις από τους φακέλους – που αφορούν τα πλαστικά σφαιρίδια, τα απόβλητα τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον σχεδιασμό οχημάτων – είναι ακόμη ανοικτοί, καθώς κατατέθηκαν μόλις το καλοκαίρι του 2023. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία για δύο από αυτούς τους φακέλους και το Συμβούλιο αναμένεται να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα.

Η εμπειρία με αυτούς τους φακέλους υποδηλώνει ότι η αντίδραση κατά των περιβαλλοντικών μέτρων είναι πιο εστιασμένη και διαφοροποιημένη από ό,τι δείχνουν οι τίτλοι.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες που είτε ωφελούν την ανθρώπινη υγεία είτε οδηγούν σε αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων περνούν από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία χωρίς σημαντικές αντιδράσεις.

Το ίδιο βέβαια δεν μπορεί να ειπωθεί για τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, ο οποίος έχει γίνει εστία αντιπαράθεσης της δεξιάς και του γεωργικού τομέα.

Η ΕΕ παράγει νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος εδώ και πολλά χρόνια, συχνά χωρίς να προσελκύει σοβαρές αντιδράσεις. Η εμπειρία με ορισμένους από τους ανοικτούς φακέλους υποδηλώνει ότι αυτό το έργο χαμηλότερου προφίλ ίσως να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της επόμενης νομοθετικής θητείας, ακόμη και αν η Πράσινη Συμφωνία έχει εγκαταλειφθεί.

Πρόληψη των απωλειών πλαστικών pellet

Τον Οκτώβριο του 2023, η Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό που αποσκοπεί στον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, απαιτώντας από τις εταιρείες να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον χειρισμό των πλαστικών pellet- της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών προϊόντων.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες πιέζουν για αυστηρότερους κανονισμούς, λόγω του αριθμού των πλαστικών pellet που καταλήγουν στο περιβάλλον. Αυτά τα pellet μπορούν να καταποθούν από τα ζώα και να καταλήξουν στις ανθρώπινες τροφικές αλυσίδες.

Το σχέδιο κειμένου προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται περισσότερους από πέντε τόνους πλαστικών pellet και οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν pellet, θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη διαρροών, την τροποίησή τους αν συμβαίνει και τον καθαρισμό τους μετά.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρότασή του στις 23 Απριλίου. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία επί του φακέλου, αλλά δεν προβλέπονται ανυπέρβλητα εμπόδια για τον επόμενο νομοθετικό κύκλο.

Απόβλητα τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Τον Ιούλιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια τροποποίηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα με σκοπό την καλύτερη πρόληψη και μείωση των αποβλήτων από τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρόταση περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, οι εθνικές κυβερνήσεις θα δημιουργήσουν συστήματα όπου οι οικονομικοί φορείς που πωλούν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στην ΕΕ θα καλύπτουν το κόστος της συλλογής υλικών προς επαναχρησιμοποίηση, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του τον Μάρτιο του 2024. Ψήφισε την αύξηση της φιλοδοξίας των στόχων για τα απόβλητα τροφίμων και επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του κειμένου ώστε να συμπεριλάβει προϊόντα που σχετίζονται με την κλωστοϋφαντουργία, όπως το συνθετικό δέρμα.

Στο Συμβούλιο, ο φάκελος έγινε γενικά αποδεκτός, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Σχεδιασμός οχημάτων για επαναχρησιμοποίηση και ανακυκλωσιμότητα

Αυτή η πρόταση νόμου, που κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2023, καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις στην κατασκευή νέων οχημάτων ώστε να μεγιστοποιείται η ανακυκλωσιμότητα και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ανταλλακτικών, όταν το όχημα δεν μπορεί πλέον είναι πλήρως λειτουργικό.

Θέτει επίσης ελάχιστα πρότυπα για τη σύνθεση των υλικών των οχημάτων. Έξι χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της πρότασης, τα πλαστικά απόβλητα μετά την κατανάλωση θα πρέπει να αποτελούν το 25% του πλαστικού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων οχημάτων.

Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις επί του κειμένου, αλλά δεν επιτεύχθησαν συμφωνίες πριν από τις εκλογές.

Εκτός από την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει την αυτονομία και την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να είναι επιτευχθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ των πολιτικών όλου του φάσματος.

Αποκατάσταση της φύσης

Ο νόμος για την αποκατάσταση της φύσης προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2022 για την αντιμετώπιση των σοβαρών απωλειών βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Ο προτεινόμενος νόμος θα απαιτούσε από τις εθνικές κυβερνήσεις να αποκαταστήσουν τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης έως το 2030 και όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050.

Ο φάκελος αποδείχθηκε όμως πολύ αμφιλεγόμενος, ιδίως με τον γεωργικό τομέα. Εν τέλει, αποδυναμώθηκε σημαντικά και τελικά συμφωνήθηκε ένα συμβιβαστικό κείμενο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ωστόσο, λίγο πριν το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα την πρόταση σε νόμο, αρκετές χώρες, με επικεφαλής την Ουγγαρία, απέσυραν την υποστήριξή τους στον φάκελο.

Οι αντιτιθέμενες χώρες δεν έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει η πρόταση ώστε να γίνει αποδεκτή. Αυτό δείχνει ότι η αντίθεσή τους μπορεί να είναι ιδεολογική.

Προφανώς δεν αναμένεται πρόοδος και κάποια εξέλιξη πριν από τις εκλογές. Εάν οι εκλογές έχουν ως αποτέλεσμα μια στροφή προς τα δεξιά, θα αποδειχθεί ακόμη πιο δύσκολο να εγκριθεί η πρόταση.

 Πηγή: euractiv.gr

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας