Μενού Ροή
Πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη: Οι κυπριακές επιχειρήσεις προς την νέα εποχή

Καταναλωτές και επενδυτές γίνονται όλο και πιο ευαίσθητοι σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και φαίνεται ιδιαίτερα στις επιλογές τους.

Μέσα από το πρίσμα αυτό οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση έναντι των καταναλωτών και των επενδυτών τους να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις άλλα και οι ίδιοι οι πολίτες να υποβοηθήσουν τη διαδικασία προς την πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, αλλά και ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ που τους εκπροσωπούν, κινούνται μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η πράσινη βιώσιμη μετάβαση και ανάπτυξη. Ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για το θέμα αυτό η Κύπρος έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs) ως περιγράφονται στη γνωστή πλέον ατζέντα 2030. Πρόσφατα η Κομισιόν δημοσίευσε τους δείκτες προόδου για την κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Αναφορικά με την χώρα μας η πορεία υλοποίησης των στόχων SDGs και των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance), περιλαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία.

Όσον αφορά τους τρείς δείχτες στόχους, «όχι φτώχια», «ζωή στη ξηρά» και «καλή υγεία και ευεξία», η Κύπρος βρίσκεται πιο ψηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ και καταγράφεται πρόοδος στην προσπάθεια για πλήρη επίτευξή τους. Στον αντίποδα, οι επιδόσεις της Κύπρου για την επίτευξη των περισσότερων στόχων, παρά την πρόοδο που καταγράφεται, εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι στόχοι στους οποίους παρουσιάζεται πρόοδος αλλά είναι ακόμα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ είναι»: «προσιτή και πράσινη ενέργεια», «βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή», «αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη», «κλιματική αλλαγή», «ποιοτική εκπαίδευση», «μηδενική πείνα», «βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές», «βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», «ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη».

H επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι ύψιστης σημασίας για την Κύπρο. Κάπου εδώ μπαίνουν και οι Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης που αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των εταιρειών και των οργανισμών για τη δημοσίευση των ενεργειών και των στόχων τους σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την αγορά γενικότερα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία για δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών δεδομένων από μεγάλες εταιρείες και εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια. H Έκθεση αυτή μπορεί να από τελέσει επίσης ένα δυνατό μέσο για να παρουσιαστούν οι δράσεις και ενέργειες της κάθε εταιρείας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από τα σωστά πλαίσια με κάποιους κανόνες.

Η Έκθεση αυτή θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τα πρότυπα της Global Reporting Initiative (GRI) και του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και να παρουσιάζει τις δράσεις της εταιρείας αναφορικά με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Η Έκθεση ενδιαφέρει κυρίως επενδυτές, αναλυτές και οργανισμούς που αξιολογούν τις εταιρείες στη βάση των κριτηρίων ESG. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που επιθυμεί να επενδύσει σε μια εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ESG για να διαπιστώσει πόσο έτοιμη είναι για διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μια υψηλή βαθμολογία ESG παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επενδυτές και χρηματοδότες. Στην Κύπρο οι εταιρείες άρχισαν σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται την δύναμη που απόκτησαν αυτές οι εκθέσεις και χρόνο με τον χρόνο ο αριθμός των επιχειρήσεων που το πράττουν αυξάνεται.

ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                                             ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κάθε οροφή της Κύπρου που δέχεται ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί να μετατραπεί σε πολύτιμη πηγή ενέργειας

Καίριο ερώτημα που αναδεικνύει μία πρόκληση που υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αγγίζει την καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας και βιωσιμότητας. Η πράσινη μετάβαση, είναι μια έννοια που βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών συζητήσεων και εξελίξεων αλλά δεν αφορά μόνο τα κράτη και τις πολιτικές ηγεσίες. Η μετάβαση σε έναν πιο φιλικό για το περιβάλλον τρόπο ζωής, αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο αποφασιστικούς παράγοντες για την επιβίωση του κάθε ενός από εμάς και για τη βιωσιμότητα των μελλοντικών γενεών.

Στις 21 Ιουλίου 2020, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, αλλά και για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας με βιώσιμο τρόπο, συμφώνησαν στο Recovery and Resilience Plan RRF (Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Πρόκειται για ένα έκτακτο μέσο χρηματοδότησης που στοχεύει σε μια βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική μελλοντική οικονομία για τα κράτη μέλη της. Από το σύνολο των €750 δις, η Κύπρος δικαιούται να αντλήσει από χορηγίες και δάνεια το ποσό των €1.206 δις. Τα έργα που περιλαμβάνονται στο RRF της Κύπρου αφορούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τα οποία συνεισφέρουν κατά 41% στην πράσινη μετάβαση και κατά 20% στη ψηφιακή μετάβαση ( https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-recovery-plan/).

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και αναγνωρίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα βιώσουν τα κράτη μέλη κατά την πράσινη τους μετάβαση, έχει θεσπίσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund) ως μέσο της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027. Το Ταμείο στηρίζει τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πιθανών περιφερειακών ανισοτήτων. Το Ταμείο έχει συνολικό προϋπολογισμό €8.5 δις, με το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 της Κύπρου να περιλαμβάνει έργα ύψους €101,1 εκ., τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Τόσο στην Κύπρο, όσο και σε άλλες χώρες, η ανάγκη για μια πράσινη μετάβαση δεν είναι απλώς μια πολιτική δέσμευση ή μια διεθνής υποχρέωση. Είναι μια αναγκαιότητα που αποβλέπει στη διασφάλιση ενός φιλικού προς το περιβάλλον, αειφόρου και υγιούς μέλλοντος. Η Κύπρος αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκαλούνται τόσο από τοπικούς παράγοντες, όσο και από την κλιματική αλλαγή που ταλανίζει τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές αποτελεί μια ευκαιρία για μετασχηματισμό μας σε μια χώρα πράσινη, χαμηλών εκπομπών αερίων και ανταγωνιστική που διαχειρίζεται βιώσιμα και αποδοτικά τους φυσικούς της πόρους. Η ενεργειακή αυτάρκεια αποτελεί μια θεμελιώδη πτυχή αυτής της μετάβασης. Κάθε οροφή της Κύπρου που δέχεται ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί να μετατραπεί σε πολύτιμη πηγή ενέργειας. Αυτό το δυναμικό μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια στο νησί. Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να εγκατασταθούν σε ιδιωτικές κατοικίες, επιχειρήσεις ή κοινόχρηστους χώρους και έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν κάθε κτήριο σε μια μικρή ηλιακή ενεργειακή μονάδα, μειώνοντας το κόστος για τους κατοίκους και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή απόδοση είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της μετάβασης. Αναβαθμίζοντας τα κτήριά μας για να είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά και εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες, όπως τα έξυπνα δίκτυα, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) για να παρέχει σειρά σχεδίων χορηγιών για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Παράλληλα, υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες που γίνονται ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη κινητικότητα και να μειωθεί, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Η εφαρμογή του park and ride, η βελτίωση και επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών, η προώθηση του συστήματος door to door  για την μετακίνηση των μαθητών, οι λεωφορειολωρίδες, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, τα σχέδια προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων  και αύξησης των σταθμών φόρτισης, ενισχύουν την μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών και την προσπάθεια για ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Καμία όμως προσπάθεια του κράτους για πράσινη μετάβαση δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν δεν ενταχθεί στην καθημερινότητα όλων μας, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος για κάθε ενέργεια και απόφασή μας. Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος μέσα από τις δράσεις και τις εκστρατείες του, προωθεί την ενημέρωση των πολιτών και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να διαβιούμε σε ένα υγιές περιβάλλον.

ΝΙΚΟΛ Κ. ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, CORPORATE COMMERCIAL SUSTAINABILITY COMPLIANCE & ESG EXPERT

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι έχουν την ίδια βαρύτητα με τους οικονομικούς κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων

Η βιωσιμότητα και οι προσπάθειες για υλοποίηση της Αειφόρου Ανάπτυξης δεν είναι απλώς μία αναγκαιότητα της εποχής για τις επιχειρήσεις αλλά μια μοναδική ευκαιρία για ισχυρή μακροπρόθεσμη επιχειρηματική και χρηματοοικονομική απόδοση. Άλλωστε, αυτό που καθορίζει την αξία ενός brand είναι η αντιληπτή σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των ενδιαφερόμενων μερών, είτε αυτοί είναι πελάτες, επενδυτές, εργαζόμενοι, καταναλωτές ακόμα και δανειστές.

Αναντίλεκτα, η ενσωμάτωση των διαφόρων πτυχών της Βιωσιμότητας σε επιχειρηματικά μοντέλα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί, μεταξύ άλλων, αλλαγή κουλτούρας και δέσμευση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα  τα επίπεδα. Απαιτεί επίσης αυξημένη κανονιστική συμμόρφωση (compliance) αφού πλέον οι αναφορές Environmental Social Governance (ESG) πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμα δεδομένα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την αξία  όλων των εμπορικών και περιουσιακών στοιχείων μιας επιχειρήσεις.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, καθοριστικής σημασίας, θα είναι και η προτεινόμενη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ) σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη Βιωσιμότητα (CSDDD), ενώ ήδη εδώ και ένα χρόνο εφαρμόζεται η Οδηγία EE 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) . Η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία εν τέλει θα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από όλα τα Κράτη Μέλη, στοχεύει στην εδραίωση της εταιρικής, στη βελτίωση των προτύπων δέουσας επιμέλειας βιωσιμότητας και εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance), στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην στήριξη των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων για πρόσβαση σε ένδικα μέσα (social justice).

Με απλά λόγια, ο σκοπός της Οδηγίας είναι να θεσπίσει το καθήκον της εταιρικής δέουσας επιμέλειας (due diligence) για την ενσωμάτωση των  κριτηρίων Βιωσιμότητας. Με την επιπρόσθετη υιοθέτηση της CSDDD οι εταιρείες θα υποχρεωθούν να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να μετριάζουν ή ακόμα και να τερματίζουν, πράξεις που επηρεάζουν αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή επηρεάζουν το περιβάλλον. Καθώς η Κύπρος εξελίσσεται σε περιφερειακό προορισμό για διεθνείς εταιρείες, κυρίως του τομέα της τεχνολογίας, η CSDDD γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Η προτεινόμενη Οδηγία θα έχει σημαντική επιρροή και σε εταιρείες εκτός ΕΕ που εξάγουν αγαθά στην ΕΕ ή σε εκείνες που συνδέονται με εταιρείες εντός της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές και οι κυπριακές εταιρείες θα πρέπει ως εκ τούτου να αντιληφθούν ότι με την CSDDD δεν θα αρκεί μόνο να μιλούν για την απόδοση τους σε θέματα ESG. Θα πρέπει, πλέον, να αναφέρουν λεπτομερώς τι κάνουν στην πράξη για την ενσωμάτωση των σχετικών κριτηρίων στην καθημερινή τους δραστηριότητα και λειτουργία. Αν και αρχικά η Οδηγία θα αφορά μεγάλου μεγέθους εταιρείες, εντούτοις, είναι ξεκάθαρο ότι θα επηρεάσει και τις πιο μικρές, οι οποίες για να μπορούν να συνεργαστούν με μεγάλους οργανισμούς θα πρέπει να ακολουθούν κι αυτές αντίστοιχους κανόνες.

Αναγκαία και για χρηματοδότηση

Σε ένα άλλο επίπεδο, τα ζητήματα Βιωσιμότητας είναι πλέον καθοριστικά και για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πλέον, οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι έχουν την ίδια βαρύτητα με τους οικονομικούς κινδύνους κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων. Ειδικά όταν οι αποφάσεις αφορούν Χρηματοδότηση Έργων (Project Financing). Η Βιώσιμη Χρηματοδότηση Έργων (Sustainable Finance) αφορά στην χρηματοδότηση πρωτοβουλιών, πρωταρχικά, που είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες και η υλοποίησή τους στοχεύει στη δημιουργία θετικών, μακροπρόθεσμων προοπτικών που με τη σειρά τους αναμένεται να οδηγήσουν σε νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε όλα τα επίπεδα.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες, χρηματοδοτικοί οργανισμοί) – τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης στην Κύπρο – κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων χρηματοδότησης, λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη και καθορίζουν ειδικά κριτήρια για τον αντίκτυπό των έργων στο τρίπτυχο ESG.

Η Βιώσιμη Χρηματοδότηση Έργων (Sustainable Finance) η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τους Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) μπορεί να συμβάλει σ’ ένα πιο ανθεκτικό μέλλον υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η παροχή ευκαιριών εργοδότησης σε καινούργιους κλάδους ειδικοτήτων και η κλιματική αλλαγή.

Χρηματοδοτώντας έργα, που είναι ευθυγραμμισμένα με τους SDGs, οι οικονομικοί φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτές μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια προς έναν πιο βιώσιμο και δίκαιο κόσμο. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει επενδύσεις σε πρωτοβουλίες που παρέχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη με νέες θέσεις εργασίας  και προστατεύουν το περιβάλλον.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ)

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί ενδεχομένως να επενδύσουν σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σε καινοτόμες τεχνολογίες και στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει νέους στόχους μείωσης των αέριων εκπομπών και επιβάλλεται η δέσμευση και η συμβολή του κάθε κράτους-μέλους για την επίτευξή τους. Η Πράσινη Συμφωνία φιλοδοξεί να αναθεωρήσει το υφιστάμενο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό γίγνεσθαι μετατρέποντάς το σε πιο αειφόρο, ανθεκτικό και κατά κύριο ρόλο πιο βιώσιμο.

Η πολιτεία και κατ’ επέκταση οι κυπριακές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας τους εφαρμόζοντας πιο αειφόρες πρακτικές. Εκτιμάται ότι το υψηλό κόστος ενέργειας σε όλη την Ευρώπη θα παραμείνει αμετάβλητο στο άμεσο μέλλον και συνεπώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί ενδεχομένως να επενδύσουν σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σε καινοτόμες τεχνολογίες και στην αναβάθμιση των ικανοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού τους με απώτερο σκοπό να οδηγηθούν στην Πράσινη Μετάβαση.

H Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) παρακολουθώντας πολύ στενά τις εξελίξεις στα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος θεωρεί ότι η πράσινη μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός κόσμος κατά τα επόμενα λίγα χρόνια. Οι κυπριακές επιχειρήσεις θα πρέπει να αντικρούσουν τις διάφορες προκλήσεις με τρόπο που θα εδραιώνεται και θα διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η μελλοντική ανάπτυξή τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα αλλά και η δυνατότητα για ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ενδεχόμενα κρίσεων όπως τυχόν πανδημίες και πόλεμοι.

  Το δημόσιο πράσινο μπουστάρισμα                

Το κράτος, βλέποντας τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός κόσμος και σε συνδυασμό με τους στόχους που πρέπει να πετύχει η Κύπρος μέσα από την Πράσινη Συμφωνία, έχει εξαγγείλει χρηματοδοτικά κίνητρα για την επιτάχυνση της Πράσινης Μετάβασης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει εξασφαλίσει συνολικά περίπου €590 εκ. για ενίσχυση των επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια, καθώς και μέτρα ενεργειακής απόδοσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Τα διάφορα χρηματοδοτικά κίνητρα που προσφέρονται από το κράτος συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχή μετάβαση των επιχειρήσεων στην Πράσινη και Βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, απαιτούνται και ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβληθούν με ανεξάρτητους προμηθευτές ενέργειας εξασφαλίζοντας πράσινη ενέργεια για την ικανοποίηση των ενεργειακών τους αναγκών σε χαμηλότερο κόστος. Επίσης, η εφαρμογή και υγιής λειτουργεία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού θα συμβάλει στην προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, στην διαμόρφωση παραγωγικού ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και στη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών/τιμών προς τους καταναλωτές.

Στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας, οι επιχειρήσεις μεταξύ άλλων μπορούν να αξιοποιήσουν τους Πάροχους Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ/ ESCO) οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τις επενδύσεις ενεργειακής τους αναβάθμισης. Ακόμη, επιβάλλεται η προώθηση κατάλληλης κουλτούρας εντός της επιχείρησης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Η ΟΕΒ ως αρωγός της συνεχούς βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, προβαίνει συστηματικά σε σχετικές δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης των μελών της και διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για καταρτισμό του προσωπικού των επιχειρήσεων. Κάτω από την αιγίδα της ΟΕΒ εντάσσονται σχεδόν όλοι οι επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται στα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Μέσα από την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ ΟΕΒ και επαγγελματικών Συνδέσμων, γίνεται συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση των εκάστοτε εξελίξεων τόσο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη όπου η ΟΕΒ και Σύνδεσμοι της μετέχουν σε διάφορους θεσμούς ή/και φορείς. Η ενεργή συμμετοχή της ΟΕΒ σε σχετικές διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο για την παράθεση εισηγήσεων/απόψεων αποδεικνύεται όχι μόνο ωφέλιμη αλλά και επιβεβλημένη.

H πράσινη μετάβαση αποτελεί μία από τις σύγχρονες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το κυπριακό επιχειρείν και επιβάλλεται να είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα. Ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται έγκαιρη, επαρκή ενημέρωση και καθοδήγηση αλλά συνάμα και σχετική (οικονομική και όχι μόνο) στήριξη, έτσι ώστε να μεταβεί με επιτυχία στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Η ΟΕΒ ως συνοδοιπόρος των επιχειρήσεων και της Πολιτείας βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις για να υποστηρίξει το κυπριακό επιχειρείν με κάθε δυνατό τρόπο διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του, πάντα με γνώμονα την Πράσινη Μετάβαση και τις απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας