Μενού Ροή
ΡΑΕ: Αίτηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης της γραμμής σύνδεσης της Αλουμίνιον με τη μονάδα «Άγιος Νικόλαος»

Η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής για την ηλεκτρική σύνδεση δύο εγκαταστάσεων οι οποίες ανήκουν στην Εταιρεία και συγκεκριμένα του μεμονωμένου πελάτη «Αλουμίνιον της Ελλάδος» με τη μεμονωμένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο «ΘΗΣ Άγιος Νικόλαος ΙΙ» στην θέση «Άγιος Νικόλαος» του Δήμου Δίστομου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών για την Κυριότητα και Διαχείριση Απευθείας Γραμμής {υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/13678/259 (ΦΕΚ Β 767/15.02.2023)}.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο [email protected] εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας