Μενού Ροή
Η ΔΕΗ, η Mytilineos και η ΗΡΩΝ, τα μερίδια και οι ανακατατάξεις - Αύξηση της παραγωγής μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάρτιο

Σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας -με τις καθαρές πηγές ενέργειας να κυριαρχούν στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής- με παράλληλη μείωση της ζήτησης δείχνουν τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ  και για το μήνα Μάρτιο. Διατηρείται  δηλαδή το ίδιο μοτίβο που είχε παρατηρηθεί και τον προηγούμενο μήνα, κάτι που παραπέμπει σε συνέχεια των περικοπών πράσινης ενέργειας-, με τις   εξαγωγές μέσω των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας που εμφανίζονται ενισχυμένες τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, να προσφέρουν εν μέρει διέξοδο.

Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στις 3,891 MWh, μειωμένη κατά 2,93% σε ετήσια βάση, ενώ τον Φεβρουάριο είχε διαμορφωθεί σε 4.011 MWh.  Για την ίδια περίοδο, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,03%  στις 3.793 GWh (από 3.647 GWh τον Φεβρουάριο).  Το 48,9%  της ποσότητας αυτής προήλθε από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα (έναντι 51,1% τον Φεβρουάριο) ενώ με την προσθήκη και της υδροηλεκτρικής παραγωγής το συνολικό μερίδιο της καθαρής ενέργειας ανέρχεται σε 55,9%. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του μεριδίου της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στο 36,6% (από 31,2% τον Φεβρουάριο). 

Αναφορικά με το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρισμού τον Μάρτιο, η πλάστιγγα έγειρε για ακόμα ένα μήνα προς τις εισαγωγές, με «πλεόνασμα» 98 GWh, αισθητά μειωμένο σε σχέση με αυτό του Φεβρουαρίου (364 GWh). Οι εισαγωγές συνολικά ανήλθαν σε 576 GWh (μειωμένες κατά 30% περίπου σε ετήσια βάση) έναντι 734 GWh τον Φεβρουάριο, οι δε εξαγωγές κατέγραψαν ετήσια αύξηση που άγγιξε το 90% και διαμορφώθηκαν στις 478 GWh, έναντι 371 GWh το Φεβρουάριο

Μερίδια προμηθευτών

Όσον αφορά στην εξέλιξη των μεριδίων των προμηθευτών -στη βάση των φορτίων που εκπροσωπούν-, η ΔΕΗ κατέγραψε μικρή μείωση στο 50,76% (από 51,23% τον Φεβρουάριο). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η MYTILINEOS με ποσοστό 17,39% συνυπολογιζόμενου και του μεριδίου της VOLTERRA (έναντι 16,9% ένα μήνα πριν), ακολουθούμενη από την ΗΡΩΝ που επίσης κέρδισε ελαφρά έδαφος (12,03% έναντι 11,64%), την ELPEDISON που σημείωσε ελαφρά οπισθοχώρηση (5,80% από 5,93% τον Φεβρουάριο), όπως και η NRG (5,31% από 5,44%) και η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (3,33% από 3,36%). 

Στην Υψηλή Τάση η MYTILINEOS διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με μερίδιο 35% (από 35,1% τον Φεβρουάριο)  έναντι 29,4% της ΔΕΗ (η οποία πάντως αύξησε ελαφρά το μερίδιό της από 28,8% το Φεβρουάριο) και ακολουθούν οι ΗΡΩΝ με 24,6% (έναντι 23,7% τον Φεβρουάριο) και Elpedison με μερίδιο 8,9% (από 10% το  Φεβρουάριο).

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ διατηρεί μερίδιο 33,7% (από 34% το Φεβρουάριο), ακολουθεί η MYTILINEOS με 23,3% -μαζί με το ποσοστό της VOLTERRA- και στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΗΡΩΝ με 17,4%  (από 17,6% το Φεβρουάριο). Στη συνέχεια εμφανίζεται η NRG με ποσοστό 8,8% (από 9% το Φεβρουάριο) και ακολουθούν το Φυσικό Αέριο (7,6% από 7,4% τον Φεβρουάριο) και η ELPEDISON που αύξησε το μερίδιό της σε 6,2% από 5,9% το Φεβρουάριο.

Τέλος, στη Χαμηλή Τάση, η ΔΕΗ παραμένει απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού με ποσοστό 62,7% (από 62,8% το Φεβρουάριο), ακολουθεί η MYTILINEOS που μαζί με Volterra αγγίζει το 10% (με μικρή αύξηση από το Φεβρουάριο), στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΗΡΩΝ με 6,5% με το ποσοστό της να διατηρείται αμετάβλητο σε μηνιαία βάση. Αμετάβλητο και το ποσοστό της NRG (5,4%), όπως και της ELPEDISON (4,8%), της ΖΕΝΙΘ (3,9%) και της Φυσικό Αέριο (2,92%). Η σταθερότητα των μεριδίων όλων των παρόχων με σημειακές μεταβολές μόνο, επιβεβαιώνει το ότι η συχνότητα αλλαγής προμηθευτή παραμένει περιορισμένη από την αρχή του έτους, κάτι που σημαίνει ότι η «δύναμη της αδράνειας» που ευνοεί εν πολλοί τον δεσπόζοντα παίκτη είναι ισχυρή…

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας