Μενού Ροή
Τι είναι τα "Πράσινα πιστοποιητικά"; - Τι προτείνουν ΕΣΠΕΝ και ΔΕΗ για τις "εγγυήσεις προέλευσης"

Σειρά επισημάνσεων επί της πρότασης του ΔΑΠΕΕΠ για τον Κανονισμό των Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης κάνουν με επιστολή της προς τη ΡΑΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης η ΔΕΗ και ο ΕΣΠΕΝ . Συγκεκριμένα εστιάζουν στο τι πρέπει να αλλάξει και προτείνουν συμπληρώσεις στον Κανονισμό για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να αρθούν ασυμμετρίες που υπάρχουν στην αγορά.

Έτσι, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) αναφορικά με το νέο πλαίσιο του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επισημαίνει “την ανάγκη έγκαιρου και σαφούς καθορισμού τόσο του μηχανισμού Δημοπρασιών όσο και της μεθοδολογίας προσμέτρησης των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακαλούνται αζημίως, στο Ενεργειακό μείγμα των προμηθευτών”.  Ειδικά βάζει στο μικροσκοπιο του την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών αποκλειστικά υπέρ της δεσπόζουσας επιχείρησης, δηλαδή της ΔΕΗ.

Oι παρατηρήσεις του ΕΣΠΕΝ

Αναλυτικά, ο ΕΣΠΕΝ κάνει λόγο για εκκρεμότητες ως προς την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου, που “προκαλούν σημαντική αύξηση -των ήδη εξαιρετικά υψηλών- επισφαλειών για τη δραστηριότητα της προμήθειας, εφόσον, όπως σημειώνει, “οι προμηθευτές έχουν ήδη δεσμευτεί για την παροχή περιβαλλοντικών προϊόντων στους πελάτες τους κατά το έτος 2022, τα οποία δεν είναι σαφές αν -και με ποιο τρόπο- θα μπορέσουν τελικά να τους προσφέρουν.”

Επίσης τονίζει ότι “ενώ έχει εκκινήσει η διαδικασία σύναψης νέων συμβάσεων με μεγάλους πελάτες στα πλαίσια του ετήσιου κύκλου ανανέωσης τους, οι προμηθευτές δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των Εγγυήσεων Προέλευσης.”

Όπως αναφέρει ο ΕΣΠΕΝ:

  • Η έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών αποκλειστικά υπέρ της δεσπόζουσας επιχείρησης, δεδομένης και της έλλειψης ενός σαφώς καθορισμένου πλαισίου για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των σχετικών υδάτινων πόρων, επιτείνει τη δομική ασσυμετρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως αναφορικά με τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες (πελάτες ‘Β2Β’) στους οποίους η δεσπόζουσα επιχείρηση είναι ήδη σε θέση να προσφέρει περιβαλλοντικά προϊόντα, απαλλαγμένα από το κόστος των Εγγυήσεων Προέλευσης. Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν διατάξεις για την αποτελεσματική διαχείριση της ασσυμετρίας η οποία σχετίζεται με την αποκλειστική κατανομή στη δεσπόζουσα επιχείρηση, των Εγγυήσεων Προέλευσης που πιστοποιούν την υδροηλεκτρική παραγωγή και ανακαλούνται για πελάτες της.

  •  Θεωρούμε ότι στον Κανονισμό Δημοπρασιών θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η τεχνητή αύξηση της αξίας των Εγγυήσεων Προέλευσης, εξαιτίας προβλέψεων όπως η συμμετοχή καταναλωτών και εμπόρων του εξωτερικού -χωρίς αντίστοιχα να προβλέπεται η συμμετοχή παραγωγών του εξωτερικού- στη δημοπρασία, ή η προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων Εγγυήσεων Προέλευσης σε κάθε δημοπρασία (π.χ. ανά γεωγραφική περιοχή και τεχνολογία) προκαλώντας τεχνητή έλλειψη (scarcity).

ΔΕΗ: Επιτάχυνση της σύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος  με το ευρωπαϊκό μητρώο και την πλατφόρμα AIB

Από την πλευρά της η ΔΕΗ στην επιστολή της προς τη ΡΑΕ σημειώνει ότι η σύνδεση με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα θα καταστήσει εφικτή την εμπορία των εγγυήσεων προέλευσης που εκδίδονται στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές και θα αναγνωριστούν από τους συμμετέχοντες στην αγορά ως ισότιμες αυτών που εκδίδονται από άλλα μέλη του μέσα από την πλατφόρμα του Ενιαίου Συνδέσμου Φορέων Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (AIB).

Επίσης η ΔΕΗ θεωρεί ότι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας όπως και όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρισμού που συμμετέχουν στις οργανωμένες εγχώριες αγορές θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή της “προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα τήρησης λογαριασμού στο Ελληνικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα συμμετοχής στις δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης σε εμπόρους και όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που συμμετέχουν στις οργανωμένες αγορές της Ελλάδας, όπως ισχύει και σε πολλές χώρες της ΕΕ, όπου μπορούν να τηρούν λογαριασμό σε Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης σε φορέα έκδοσης κράτους- μέλους της ΕΕ”.

Η ΔΕΗ εκτιμά, με την πρότασή της, αυτή θεωρεί ότι θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και θα διευκολυνθεί η προβλεπόμενη σύνδεση με τα ευρωπαϊκά μητρώα με ισότιμο τρόπο για τους συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η εταιρία ζητεί ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις στον κανονισμό σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δημοπρασιών  και συγκεκριμένα:

  • Πρόβλεψη και περιγραφή της δυνατότητας σύντομης παράτασης υποβολής προσφορών, προκειμένου να υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο στους συμμετέχοντες για να βελτιώσουν την προσφορά τους,  σε περίπτωση που λίγο πριν το κλείσιμο της πύλης αλλάξει το αποτέλεσμα της Προσωρινά Δεσμευμένης Ποσότητας, βάσει της τελευταίας έγκυρης προσφοράς που έχουν υποβάλει.
  • Εξασφάλιση της δυνατότητας οι συμμετέχοντες να μπορούν να υποβάλουν προσφορά που θα αποτελείται από περισσότερα του ενός ζεύγη τιμών.
  • Σαφής περιγραφή των κριτηρίων και του τρόπου υπολογισμού των ορίων τιμών  (του μικρότερου και του μεγαλύτερου ορίου) του συντελεστή Βαρύτητας Κ (0,2 και 0,5 αντίστοιχα) για τον υπολογισμό του ποσού της απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής στις δημοπρασίες. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου προσδιορισμού των ορίων, συμπεριλαμβάνοντας και την  πιθανή ανάγκη αναπροσαρμογής των ορίων αυτών, είναι απολύτως αναγκαία, στη τρέχουσα φάση  προετοιμασίας έναρξης των δημοπρασιών. Τα όρια αυτά  διαμορφώνουν το επίπεδο των οικονομικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων και θα πρέπει να είναι ευκρινώς προσδιορίσιμα και οικονομικά επαρκώς οριζόμενα προκειμένου οι δημοπρασίες  και το όλο σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης να λειτουργήσει εύρυθμα.
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας