Μενού Ροή
Κομισιόν: Αποκλειστικά 100% κλιματικά ουδέτερα τα ηλεκτρικά καύσιμα

Τα ηλεκτρικά καύσιμα πρέπει να είναι κλιματικά ουδέτερα για τα νέα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που θα πωλούνται μετά το 2035, σύμφωνα με ένα νέο σχέδιο κανονισμού, το οποίο ήρθε στα χέρια της Euractiv και γίνεται αντιληπτό ότι επιλύει μια εσωτερική διαμάχη εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Μάρτιο του 2023, οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν επικαιροποιημένους κανόνες για τα νέα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, επιτρέποντας την ταξινόμηση μόνο οχημάτων με μηδενικές εκπομπές ρύπων από το 2035. Επίσης απαγορεύτηκε de facto η ταξινόμηση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, ύστερα από αίτημα της Γερμανίας, συμπεριλήφθηκε μια εξαίρεση, η οποία επιτρέπει την ταξινόμηση νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ακόμη και μετά το 2035, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν «αποκλειστικά με καύσιμα ουδέτερα ως προς το CO2».

Για να εφαρμοστεί αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία οχημάτων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα οποία θα μπορούν να τροφοδοτούνται μόνο με συνθετικά καύσιμα, γνωστά ως ηλεκτρονικά καύσιμα.

Σε ένα νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού που είδε η Euractiv, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι για να είναι επιλέξιμα τα ηλεκτρονικά καύσιμα, πρέπει να φτάνουν την πλήρη κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 100%.

Η διευκρίνιση αυτή έρχεται μετά από μια εσωτερική διαμάχη που προέκυψε μεταξύ του Τμήματος Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής (DG GROW) και του τμήματος που είναι αρμόδιο για την προστασία του κλίματος.

Ένα προηγούμενο σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε από τη DG GROW και είδε η Euractiv, έθετε ως υποχρεωτικό στοιχείο τα συνθετικά ηλεκτρονικά καύσιμα να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μόνο κατά 70% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, όπως ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED).

Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και εντός της Επιτροπής, καθώς η αρμόδια υπηρεσία για τη δράση για το κλίμα (DG CLIMA) προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για τεχνολογίες που θα θεωρούνταν «ουδέτερες ως προς το CO2», παρόλο που δεν θα έφταναν στην πραγματική ουδετερότητα.

Ωστόσο, ο Γερμανός υπουργός Μεταφορών Volker Wissing (FDP), ο οποίος είχε δρομολογήσει την εξαίρεση των ηλεκτρονικών καυσίμων απειλώντας να εμποδίσει την υιοθέτηση του προτύπου CO2 χωρίς γραπτή δέσμευση από την Επιτροπή, ζήτησε «πρακτικές» λύσεις και δήλωσε ότι το ποσοστό «δεν μπορεί να είναι 100%» μείωση των εκπομπών, υποστηρίζοντας έτσι τη DG GROW.

Τα ηλεκτρονικά καύσιμα, για την παραγωγή των οποίων απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα με την παραγωγή τους με πράσινες πηγές ενέργειας που διαφορετικά δεν θα κατασκευάζονταν και με την απορρόφηση του CO2 από την ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που ονομάζεται «Direct Air Capture» (DAC).

Μέσω αυτής, οι εκπομπές που εκπέμπονται κατά την καύση στον κινητήρα καύσης αντισταθμίζονται με το διοξείδιο του άνθρακα που λαμβάνεται από την ατμόσφαιρα νωρίτερα κατά τη διαδικασία παραγωγής του καυσίμου.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές των ηλεκτρονικών καυσίμων έχουν υποστηρίξει ότι «προς το παρόν δεν είναι τεχνικά εφικτό» να παραχθούν τα ηλεκτρονικά καύσιμα με πλήρως κλιματικά ουδέτερο τρόπο, λόγω της μεθοδολογίας υπολογισμού των εκπομπών.

Οι νέοι κανόνες CO2 για τα αυτοκίνητα, που εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη τον Μάρτιο, περιλαμβάνουν τη λεγόμενη ρήτρα αιτιολογικής σκέψης, η οποία κανονικά δεν είναι δεσμευτική, και η οποία θέτει τη βάση για τη νέα πρόταση της Επιτροπής.

Σε ένα δεύτερο βήμα, η Επιτροπή θα υποβάλει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για να διευκρινίσει πώς τα οχήματα της νέας κατηγορίας μπορούν να εξακολουθούν να ταξινομούνται μετά το 2035, παρά το γεγονός ότι έχουν εκπομπές στην εξάτμιση.

Για τον Οκτώβριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εκπροσώπων των κρατών μελών για να συζητηθεί η πρόταση.

Πηγή: Euractiv

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας