Μενού Ροή
ΡΑΕ: Ποιές είναι οι 11 εταιρίες που βρίσκονται στη θετική αναφορά

Έντεκα εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν αποπληρώσει ή διακανονίσει τις υποχρεώσεις προς τους διαχειριστές έως το τέλος Οκτωβρίου βρίσκονται στη θετική αναφορά της ΡΑΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αρχής οι εταιρίες που έχουν αποπληρώσει τις υποχρεώσεις τους είναι οι εξής: ΔΕΗ Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-PROTERGIA, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., BI.ΕΝΕΡ Α.Ε., ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., ΖΕΝΙΘ Α.Ε., ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ, ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ, ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.. Η εταιρία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. έχει προχωρήσει σε διακανονισμό του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών της και τηρεί τους όρους διακανονισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που εξετάζει η ΡΑΕ είναι οι ΥΚΩ, που καταβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που καταβάλλεται στον ΔΑΠΕΕΠ, οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) που είναι τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Μη Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Επίσης η ΡΑΕ πλέον εξετάζει και μη-Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις αφού όπως εξηγεί στη σχετική ανακοίνωση της συνυπολογίζονται από τους Προμηθευτές για τη διαμόρφωση της Χρέωσης Προμήθειας που καταβάλλουν οι καταναλωτές, και η μη καταβολή τους στρεβλώνει τη αγορά και τον ίσο ανταγωνισμό και παραπλανά για την πραγματική ανταπόκριση των εταιριών στις υποχρεώσεις τους ως Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η απόφαση της ΡΑΕ βασίζεται στο γεγονός ότι η καταβολή των λοιπών, μη-Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων (π.χ. Χρεώσεις ΜΔΝ, Φωτοβολταϊκά στις Στέγες, ΜΜΚ ΑΠΕ, έκτακτη εισφορά του άρθρου 157 παρ. 2 του ν. 4759/2020) είναι εξίσου σημαντική με την καταβολή των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων, διότι συνδέεται άμεσα με τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας