Μενού Ροή
Μέτρα για την κλιματική κρίση από την ΕΚΤ - Το "ράλι" των επόμενων δύο χρόνων

Με την κλεψύδρα να αδειάζει και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης να γίνονται όλο και πιο εμφανείς παγκοσμίως ακόμα και στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ΕΚΤ αναλαμβάνει δράση και επεκτείνει τις ενέργειές της.

Είναι άλλωστε γνωστή η προσήλωσή της στις δράσεις για το κλίμα και τις επανεξετάζει τακτικά. Για τα επόμενα δύο χρόνια οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε τρεις τομείς ενδιαφέροντος: τις συνέπειες της πράσινης μετάβασης, τον φυσικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και τους φυσικούς κινδύνους για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η εκδήλωση σφοδρών καταιγίδων και η ξηρασία – αλλά και η αποψίλωση και η διάβρωση του εδάφους ή η απώλεια επικονιαστών – μπορούν να ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές και, κατ’ επέκταση, τον πληθωρισμό. Η διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προϋποθέτει σταθερότητα στο κλίμα και τη φύση.

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την απώλεια και την υποβάθμιση της φύσης, οι τρόποι με τους οποίους αυτοί αλληλεπιδρούν με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο της ΕΚΤ μέσω των επιπτώσεών τους στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Το θερμότερο κλίμα και η υποβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου επιβάλλουν αλλαγές στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Πρέπει να κατανοήσουμε και να παρακολουθήσουμε αυτή την αλλαγή για να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την εντολή που μας έχει ανατεθεί», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ,Κριστίν Λαγκάρντ. «Διευρύνοντας και εντείνοντας τις προσπάθειές μας μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να συμβάλουμε στη διατήρηση της σταθερότητας και στη στήριξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.»

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν

  • Μακροοικονομική ανάλυση και νομισματική πολιτική

Tα επόμενα δύο χρόνια θα βελτιωθούν τα εργαλεία ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης και ενισχυθεί η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος.

  • Τραπεζική εποπτεία και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα συμπεριληφθούν οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στις εποπτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2024-2026 και θα αναπτυχθεί περαιτέρω το πλαίσιο σχετικά με τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που συνδέονται με το κλίμα.

  • Δεδομένα σχετικά με το κλίμα

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να εργάζεται για την απόκτηση περισσότερων και καλύτερων δεδομένων σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους και την υποβάθμιση της φύσης.

  • Πληρωμές, τραπεζογραμμάτια και υποδομές της αγοράς

Το 2024 και 2025 στόχος είναι να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων ευρώ και ενσωματωθούν παράμετροι σχετικές με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σε άλλα μέσα πληρωμών και υποδομές της αγοράς.

Όσον αφορά τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, η ΕΚΤ θα εντείνει τις εργασίες της σχετικά με τις επιπτώσεις της χρηματοδότησης της μετάβασης, τις ανάγκες για πράσινες επενδύσεις, τα σχέδια μετάβασης και τους τρόπους με τους οποίους η πράσινη μετάβαση επηρεάζει πτυχές της οικονομίας μας, όπως η εργασία, η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη.
Η απόφαση να ενταθούν οι προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς ακολουθεί τον απολογισμό που διενήργησε η ΕΚΤ στις δράσεις της για το κλίμα από την έναρξη του προγράμματος δραστηριοτήτων για το κλίμα για το 2022 και την προσαρμογή του προγράμματος εργασίας της υπό το πρίσμα του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και της βελτίωσης της διαθεσιμότητας δεδομένων και των μεθοδολογιών.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας