Μενού Ροή
Κύπρος: Σε ποια κτήρια θα υπάρχει σημείο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος δια νόμου

Με καταληχτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 2025 τα κτήρια που δεν είναι κατοικίες και έχουν πάνω από 20 θέσεις στάθμευσης, υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον ένα σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9Δ(2) του «περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006» (Ν. 142(I)/2006), έως την 1η Ιανουαρίου 2025, σε όλα τα κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και διαθέτουν περισσότερες από είκοσι (20) θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον ένα σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Η πιο πάνω απαίτηση του Νόμου είναι μέρος των πολιτικών και μέτρων που εφαρμόζονται με στόχο την αύξηση των υποδομών ηλεκτροκίνησης στα κτήρια.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 η Υπηρεσία Ενέργειας προγραμματίζει να διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους για έλεγχο συμμόρφωσης με τη σχετική πρόνοια του Νόμου.

Θυμίζουμε επίσης πως, τουλάχιστον κάθε 60 χιλιόμετρα στο κύριο οδικό δίκτυο της Δημοκρατίας, που περιλαμβάνεται στον χάρτη Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, μέχρι το 2026 πρέπει να εγκατασταθούν σημεία ηλεκτρικής φόρτισης αυτοκινήτων με ελάχιστη ισχύ 400 kW.

Αυτό το έργο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Φιλελεύθερος

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας