Μενού Ροή
Πότε ξεκινάει το Φωτοβολταϊκά στις Επιχειρήσεις - Ποια θα είναι τα κριτήρια

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Επιχειρήσεις» στο οποίο εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περισσότερες από 3.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Μετά την πρόσφατη ένταξη του προγράμματος στο Ταμείο Ανάκαμψης το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευθεί η σχετική υπουργική απόφαση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα καθορίζει τον οδηγό με τους όρους και προϋποθέσεις της δράσης.

Στη συνέχεια, η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ η οποία αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου για λογαριασμό του ΥΠΕΝ, θα διενεργήσει διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλων.

Ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ θα αφορά στην πρόσληψη συμβούλου που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις Επιχειρήσεις» αλλά και της δράσης «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις», καθώς το Ταμείο υλοποιεί και αυτό το πρόγραμμα για λογαριασμό του ΥΠΕΝ.

Για να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του ΟΠΣ θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το ΤΑΙΠΕΔ δεδομένου ότι το κόστος ύψους 25.000 ευρώ δεν προϋποθέτει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού.

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Επιχειρήσεις» έχει συνολικό προϋπολογισμό 160 εκατ. ευρώ και προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση και δίχως τη δυνατότητα έγχυσης της παραγόμενης ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι βασικοί στόχοι είναι η μείωση εκπομπών CO2 στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά τουλάχιστον 30% και η υποκατάσταση κατ’ ελάχιστο 35% της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ετησίως η επιχείρηση από το δίκτυο με την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό.

Από το σύνολο των 160 εκατ. ευρώ, 60 εκατ. αναμένεται να κατανεμηθούν σε μικρές επιχειρήσεις, 60 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες και 40 εκατ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού θα ανέρχεται έως 20% και για μπαταρίες έως 40%. Το συνολικό ποσό επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ ανά ωφελούμενο, ενώ το μέγιστο ποσό επιδότησης για το φωτοβολταϊκό θα ανέρχεται έως 110.000 ευρώ/MW και για τη μπαταρία έως 160.000 ευρώ/MW.

H μέγιστη επιλέξιμη ισχύς για τον φωτοβολταικό σταθμό που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 2 MW, ενώ το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει ελάχιστη εγκατεστημένη χωρητικότητα μίας ώρας με τη μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα που θα χρηματοδοτείται να ορίζεται σε 2 ώρες.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη τρία κριτήρια:

  • Το ύψος της επιδότησης που αιτείται η κάθε επιχείρηση σε σχέση με το συνολικό ποσό της επένδυσης.
  • Το ύψος της επιδότησης που αιτείται η κάθε επιχείρηση σε σχέση με το πόσο μειώνεται ο λογαριασμός ενέργειας με την εγκατάσταση των συστημάτων φωτοβολταϊκών και μπαταρίας.
  • Πόσο επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης που θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ως καταληκτική προθεσμία ενεργοποίησης των σταθμών αναμένεται να οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας