Μενού Ροή
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια 500 εκατ. € - Επιλέξιμες δαπάνες και οφέλη

Τα καινοτόμα και ευέλικτα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, τα οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDΒ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, παρουσία δεκάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών - μελών του Επιμελητηρίου. 

Τα στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- HDB, παρουσίασαν και ανέλυσαν με λεπτομέρειες τα υφιστάμενα, αλλά και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της HDB, την παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να ζητούν οι επιχειρηματίες από τις εμπορικές τράπεζες, έκαναν ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προϊόντων κ. Στέργιος Σουγουτζόγλου, ο Διευθυντής Δανείων & Εγγυήσεων κ. Γεώργιος Τσαγκαράκης, η Διευθύντρια Συνεπενδύσεων κα Ελένη Κολοφωτιά και ο Διευθυντής Καινοτομίας κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου.

Με βάση σχετική ανακοίνωση, τα εγκεκριμένα δάνεια μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, φτάνουν τα 8,5 δισ. ευρώ και έχουν στηριχθεί πάνω από 306.000 θέσεις εργασίας. Τα προϊόντα που σχεδιάζονται και δίνονται στις επιχειρήσεις από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουν μειωμένα επιτόκια, χαμηλότερες ή καθόλου εξασφαλίσεις, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, αυξημένη περίοδο χάριτος και χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες εγγύησης.

Ιδιαιτέρως τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, είναι φθηνότερα κατά 40% και από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίχτηκαν μέσω αυτών το 60%-70% περίπου είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με 1-9 άτομα προσωπικό.

Νέα προγράμματα

Όπως σημειώνει ανακοίνωση:

Τα νέα προγράμματα που υλοποιεί η HDB, ακολουθούν τα ήδη επιτυχημένα και ευρύτατα αποδεκτά από την αγορά δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (που είναι τα φθηνότερα επενδυτικά δάνεια της αγοράς), το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΜΕΔΕ για κεφάλαια κίνησης και το Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, που διατίθενται στην αγορά από όλες τις τράπεζες. Μεταξύ άλλων, το επόμενο δίμηνο θα ενεργοποιηθούν τα εξής:

1. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με προϋπολογισμό 500 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς Ενεργειακής Απόδοσης (Energy efficiency/transition), ηλεκτροκίνησης (Green Mobility) και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (Green Renewable Energy), με στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 € έως 8.000.000 €.

Συγκεκριμένα τρέχουν τα εξής υποπρογράμματα:

 1 - Green Mobility: Υποδομές φόρτισης οχημάτων μηδενικών ρύπων (& αποθήκευση μέσω ΑΠΕ). Αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης

2 - Green Energy: Αγορά εξοπλισμού ενεργειακής απόδοσηςo Δαπάνες R&D, πιστοποιήσεις, μελέτες ανακύκλωσης υλικών, αναβαθμίσεις κ.α. Χρηματοδότηση ESC

3 - Green Renewable: Αγορά/εγκατάσταση εξοπλισμού και διαμόρφωση χώρου για την παραγωγή ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας, βιομάζα κ.α.

❖  40% Μειωμένο Επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου

❖ Επιδότηση 300μβ (3%) στο επιτόκιο για τα 2 πρώτα έτη του Δανείου

❖ Με ανώτατο εύρος περιθωρίου επιτοκίου που θα δηλωθεί από την Τράπεζα στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

❖ Με Ανώτατο ύψος εξασφαλίσεων έως 100% του ποσού του δανείου(εξαιρείται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του φορέα της εταιρείας)

2. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με προϋπολογισμό 240 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη, το δε ύψος αυτών ανέρχεται από 25.000 € έως 1.000.000 €. 
       

3. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με προϋπολογισμό 600 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης, με στόχο να ενισχυθεί ο συναλλακτικός κύκλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, τις συνθήκες ανταγωνισμού και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 € και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500.000 €

4. Το Development Law Financial Instrument (DeLFI) με προϋπολογισμό 500 εκατ. € θα αποτελέσει εγγυοδοτικό εργαλείο για επενδυτικά σχέδια, ενταγμένα στον αναπτυξιακό νόμο. Θα κινηθεί σε δύο άξονες: α) Για κεφάλαιο κίνησης για προχρηματοδότηση που ποσού της επιχορήγησης (bridge financing) και β) για μακροπρόθεσμο δανεισμό για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής. Η χρηματοδότηση, θα ξεκινά από 50.000€  και θα φθάνει έως και τα 10 εκατ. ευρώ  και η διάρκεια του δανείου θα είναι από 2-10 έτη, ανάλογα με τον χαρακτήρα του δανείου.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας