Μενού Ροή
Alpha Finance: Τιμή στόχος 8,35 ευρώ για τη Cenergy

Η Alpha Finance βλέπει ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας για την Cenergy Holdings και ξεκινάει την κάλυψη της μετοχής δίνοντας τιμή στόχο τα 8,35 ευρώ ανά μετοχή και σύσταση αγοράς.

Σε νέα της έκθεση η χρηματιστηριακή εστιάζει στην ηγετική θέση του ομίλου στον κλάδο των καλωδίων και χαλυβδοσωλήνων και στην επιτυχή ολοκλήρωση αρκετών έργων τα τελευταία χρόνια, τα οποία, όπως σημειώνει, ανοίγουν τον δρόμο για ακόμη περισσότερα και μεγαλύτερα έργα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ενεργειακής μετάβασης, ο οποίος συνεπάγεται αναθέσεις συμβάσεων μεγάλου πλαισίου στον τομέα των καλωδίων και αναβαθμίσεις του δικτύου διασύνδεσης για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ, αναμένεται να δημιουργήσει προϋποθέσεις σημαντικής ανάπτυξης μεσομακροπρόθεσμα για τους συγκεκριμένους κλάδους.

Με βάση το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Cenergy, που ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2023, και τις επενδύσεις στη Fulgor, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2024, η εταιρεία αναμένεται να πετύχει μέση αύξηση των εσόδων κατά 7% έως το 2030, φτάνοντας τα 2,5 δισ. ευρώ στα τέλη του 2030. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναμένει διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους για την Cenergy κατά 400 μ.β. με αποτέλεσμα την αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA στο 13%, φθάνοντας τα 0,33 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Στο 1,6 δισ. η δίκαιη αξία της Cenergy

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha Finance, η δίκαιη αξία της Cenergy ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ, με τη μετοχή της να διαπραγματεύονται σε discount σε σχέση με τους ομοειδείς της στον κλάδο. Αυτό υποθέτει μία εσωτερική αξία για την Ελληνικά Καλώδια στα 7,10 ευρώ ανά μετοχή, στα 1,91 ευρώ ανά μετοχή για τη Σωληνουργεία Κορίνθου, και στα 0,27 ευρώ ανά μετοχή για τη Ρουμάνικη θυγατρική (με αποτίμηση στο Book Value της), με τη συνολική αξία να προκύπτει μετά την εφαρμογή ενός discount 10%. Αυτό συνεπάγεται ότι περίπου το 77% της συνολικής αξίας προέρχεται από τον τομέα καλωδίων και περίπου το 21% από των κλάδο των χαλυβδοσωλήνων. Επιπλέον, το EV/adj EBITDA, βρίσκεται σε discount 9% έναντι του μέσου όρου των τελευταίων 6 ετών (από την εισαγωγή της).

Η Cenergy διαπραγματεύεται με P/E 13 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2024 και discount περίπου 14% σε σύγκριση με τις ομοειδείς εταιρείες στον κλάδο των καλωδίων. Επιπλέον, η μετατροπή κερδοφορίας σε χρηματοροές θα φτάσει το 41% κατά μέσο όρο κατά την περίοδο 2022-30, με μερισματική απόδοση που κυμαίνεται στο 3%, επιδόσεις υψηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών της. Τέλος, προσφέρει ισχυρές αποδόσεις επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) περίπου 13% κατά την προβλεπόμενη περίοδο, αρκετά υψηλότερα από τις συναφείς εταιρείες.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας