Μενού Ροή
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Έκτακτη Γ.Σ. στις 20 Δεκεμβρίου για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

 Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 20ή Δεκεμβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την εκλογή, μεταξύ άλλων, του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή (3ετή) θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ’ άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020. 

2. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27 η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας