Μενού Ροή
Τιτάν: Ξεκινά νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Titan Cement International S.A. (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, αποφάσισε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ύψους έως 20.000.000 ευρώ και διάρκειας έως 9 μηνών, το οποίο θα ξεκινήσει την 27η Νοεμβρίου 2023, μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος.

Η Εταιρία δύναται να τερματίσει, αναστείλει ή αναβάλει το πρόγραμμα εφόσον κριθεί σκόπιμο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2022 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας και δύναται να χρησιμοποιηθούν και για διάθεση σε στελέχη του Ομίλου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στο πλαίσιο της πολιτικής παροχής ανταμοιβών.

Η Εταιρία θα παρέχει ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας