Μενού Ροή
Κύπρος: Καθυστερήσεις έργων στο δίκτυο ηλεκτρισμού «λόγω υποστελέχωσης»

Ούτε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (2024-33) ξέφυγε από τον κανόνα των καθυστερήσεων στην υλοποίησή του, όπως σχεδόν όλα τα αναπτυξιακά έργα στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο.

Περίπου την ίδια ώρα που η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας συζητούσε χθες τις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, κατασκευή και σύνδεση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δημοσίευε την απόφασή της να εγκρίνει το αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα για επέκταση του συστήματος μεταφοράς.

Μέσω της απόφασής της, όμως, η ΡΑΕΚ τόνισε ότι «παρατηρούνται καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων μεταφοράς του προτεινόμενου ΔΠΑΣΜ 2024-2033». Και πρόκειται μάλιστα για κυλιόμενες, δηλαδή επαναλαμβανόμενες, καθυστερήσεις.

Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή επισήμανε ότι «παρόλο που συμπεριλαμβάνονται νέα έργα στο προτεινόμενο ΔΠΑΣΜ 2024-2033, δεν έχει εκπονηθεί τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας καθώς σύμφωνα με την επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 3 Απριλίου 2024, αναμένεται η στελέχωσή του ώστε να διαθέσει προσωπικό με σκοπό να δίνεται αιτιολόγηση εντός του ΔΠΑΣΜ αναφορικά με τα οφέλη και την αναγκαιότητα κατασκευής τους».

Τα προβλήματα υποστελέχωσης που τον εμποδίζουν να υλοποιεί εμπρόθεσμα τα έργα που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για επέκταση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τονίζει ο Διαχειριστής Μεταφοράς και στα σχόλιά του επί σχετικών παρατηρήσεων από ενδιαφερόμενους επενδυτές στην παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά, κατά τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε, σε σχέση με το αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα.

Σε κάποια από τις παρεμβάσεις του για σχολιασμό επικρίσεων από ενδιαφερόμενους ιδιώτες, ο Διαχειριστής Μεταφοράς επισημαίνει πως «όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του ΔΣΜΚ να εκτελεί τα καθήκοντά του».

Στη συνέχεια επισημαίνει πως προβλήματα υποστελέχωσης έχει και η ΑΗΚ, η οποία επίσης εμπλέκεται στην υλοποίηση της επέκτασης του συστήματος μεταφοράς: «Περαιτέρω», αναφέρει ο Διαχειριστής, «η ικανότητα του ΔΣΜΚ να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (σ.σ. είναι ενταγμένος στην ΑΗΚ) να ανταποκρίνεται στις δικές του, του οποίου η στελέχωση είναι επίσης προβληματική».

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή «τα προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά και αφορούν τόσο τον ΔΣΜΚ όσο και τον ΙΣΜ (ΑΗΚ), όπως διαπιστώνεται και στην πρόσφατη Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 446/2023. Όσον αφορά στον ΔΣΜΚ, προχωρούν οι διαδικασίες στελέχωσης. Ο απαιτούμενος χρόνος για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων και για την ολοκλήρωση των εργασιών των Έργων Μεταφοράς ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιστάσεις και τις επικρατούσες συνθήκες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Τα προγραμματιζόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων του Δεκαετούς Προγράμματος αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, αναλόγως των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα δεδομένα και τις οποιεσδήποτε πιθανές εξελίξεις».

Και καταλήγει ως εξής ο Διαχειριστής Μεταφοράς: «Η υλοποίηση των έργων εξαρτάται και από άλλους φορείς, πέραν του ΔΣΜΚ και του ΙΣΜ, που είναι Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της ΑΗΚ. Κατά συνέπεια ο ΔΣΜΚ δεν μπορεί να δεσμευτεί για το έτος ολοκλήρωσης των έργων».

 

Πηγή: Φιλελεύθερος

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας