Μενού Ροή
Ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών του ρεύματος Μαρτίου - Το τιμολόγιο της ΔΕΗ - Η μονοψήφια χρέωση και τα επαγγελματικά

Μεγάλες μειώσεις ενδεικτικές του θετικού κλίματος στις αγορές ανακοινώνουν στα τιμολόγια Μαρτίου η μία μετά την άλλη οι ενεργειακές εταιρείες.

Περαιτέρω μείωση στο “πράσινο” τιμολόγιο για τοn Μάρτιο, στα 0,108 €/MW ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα, 10,827 σεντς ανά κιλοβατώρα. Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, 11,907 σεντς ανά κιλοβατώρα. Νυχτερινό τιμολόγιο: 8,037 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο το αντίστοιχο τιμολόγιο ήταν 13,635 σεντς. Συνεπώς η μείωση σωρευτικά κατά το πρώτο δίμηνο του ετους υπερβαίνει το 20 %.

Οι μειώσεις οφείλονται κυρίως στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που αντανακλάται στις τιμές στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Τα τιμολόγια των εταιρειών για οικιακή χρήση

 • Η PROTERGIA ανακοίνωσε τιμή 10,77 με πάγιο στα 4 ευρώ και τις εκπτώσεις συνέπειας
 • Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε για τον Μάρτιο τιμή 10,304 λεπτά ανά κιλοβατώρα. 
 • H ELPEDISON ανακοίνωσε για το Μάρτιο τιμή στα 9,89 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, μηνιαία κατανάλωση. Η τιμή για μηνιαίες καταναλώσεις άνω των 100 KWh ανέρχεται στα 10,76. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ και προβλέπεται επίσης και δώρο 50 ευρώ για τον πρώτο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις. 
 • Το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  έδωσε τιμή στα 11,16 με έκπτωση συνέπειας.
 • Η ΖΕΝΙΘ έδωσε τιμή 10,467 λεπτά ανά κιλοβατώρα. 
 • Η NRG έδωσε τιμή στα 11,50 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο στα 3,5 ευρώ και με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις και με ηλεκτρονικό λογαριασμό.
 • Η ΕΛΙΝΟΙΛ έδωσε τιμή στα 8,182 λεπτά ανά κιλοβατώρα.  Τον Φεβρουάριο ήταν στα 11,798 λεπτά ανά κιλοβατώρα και τον Ιανουάριο στα 14,038 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
 • Η VOLTON έδωσε τιμή στα 10,30 λεπτά ανά κιλοβατώρα με μηνιαίο πάγιο 4,90 ευρώ, με έκπτωση συνέπειας.
 • Η VOLTERRA έδωσε τιμή στα 11,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο στα 4,4 ευρώ
 • Η WE ENERGY έδωσε τιμή στα 11,23 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο στα 5 ευρώ.
 • Η SOLAR ENERGY έδωσε τιμή στα 10,27 λεπτά ανά κιλοβατώρα με 5 ευρώ πάγιο και έκπτωση συνέπειας.

Τα επαγγελματικά τιμολόγια

H ELPEDISON (Επαγγελματικό Γ21) ανακοίνωσε για το Μάρτιο τιμή στα 9,89 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, μηνιαία κατανάλωση. Η τιμή για μηνιαίες καταναλώσεις άνω των 100 KWh ανέρχεται στα 10,76. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ και προβλέπεται επίσης και δώρο 50 ευρώ για τον πρώτο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις. Επίσης, στο Γ22 και στο Γ23 δίνει τιμή στα 10,76 με δώρα 50 ευρώ για νέες συνδέσεις.

Η PROTERGIA στο Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special ανακοίνωσε τιμή 11,77 με πάγιο στα 5 ευρώ και την έκπτωση συνέπειας. Στο Ειδικό τιμολόγιο δίνει τιμή στα 13,77 με έκπτωση συνέπειας και πάγιο στα 5 ευρώ. Επίσης η  Protergia προσφέρει το Επαγγελματικό 3 Value Special με τιμή στα 13,77 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και πάγιο 5 ευρώ. Επίσης, στο ίδιο τιμολόγιο, η χρέωση νυχτερινού μετά την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται στα 13,276 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η ΗΡΩΝ στο BASIC BUSINESS S ανακοίνωσε για τον Μάρτιο τιμή 12,30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας και πάγιο 5 ευρώ.. 

Το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο Ειδικό ΦΟΠ και στο Ειδικό Επαγγελματικό 2 έδωσε τιμή στα 12,46 με έκπτωση συνέπειας, στο Ειδικό Επαγγελματικό Νυχτερινό 12,46 με πάγιο 5 ευρώ και στο Αγροτικό 12,46 με πάγιο κι αυτό στα 5 ευρώ.

Η ΖΕΝΙΘ έδωσε τιμή 11,467 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο 1 ευρώ.

Η NRG στο Ειδικό (> 25 kVA) με ebill & πάγια εντολή έδωσε τιμή στα 12,90 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο στα 3,5 ευρώ. Επίσης στο Ειδικό  (≤ 25 kVA) δίνει τιμή στα 13,40 με ebill & πάγια εντολή.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ έδωσε τιμή στα 10,48 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς πάγιο.

Η VOLTON έδωσε τιμή στα 11,77  λεπτά ανά κιλοβατώρα με μηνιαίο πάγιο 4,90 ευρώ, με έκπτωση συνέπειας.

Η VOLTERRA έδωσε τιμή στα 11,50 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο στα 4,5 ευρώ

Η WE ENERGY έδωσε τιμή στα 11,23 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο στα 5 ευρώ.

Η SOLAR ENERGY έδωσε τιμή στα 10,27 λεπτά ανά κιλοβατώρα με 5 ευρώ πάγιο και έκπτωση συνέπειας.

Οι τιμές, ουσιαστικά ακολουθούν την τάση της χονδρεμπορικής αγοράς. Συγκεκριμένα το κόστος της ενέργειας από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2024  έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30%. Με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) διαμορφώθηκε στα 73,61 ευρώ ανά MWh τον Φεβρουάριο από 93,02 ευρώ που ήταν το Ιανουάριο και 102,20 ευρώ ανά MWh τον Δεκέμβριο του 2023. 

Με βάση, δε, παράγοντες της αγοράς, στο κόστος για τους προμηθευτές στη λιανική, καθώς δεν προσμετράται μόνο η τιμή ΤΕΑ, κυμαίνεται περιξ των 100 ευρώ/MWh, κάτι που ουσιαστικά αποτυπώνεται στις τιμές που έδωσαν για το Μάρτιο.

 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας