Μενού Ροή
Κύπρος: Έτσι θα υλοποιηθεί το «Φωτοβολταϊκά για Όλους»

Αποφασισμένο να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός προγράμματος χρηματοδότησης των οικιακών καταναλωτών ρεύματος για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στέγης χωρίς αρχικό κεφάλαιο εμφανίζεται το Υπουργείο Ενέργειας, θεωρώντας ότι επείγει η διευκόλυνση των νοικοκυριών να μειώσουν δραστικά το κόστος ηλεκτροδότησης μέσω της αυτοπαραγωγής.

Ο Φιλελεύθερος πληροφορείται ότι προς τον σκοπό αυτό το υπουργείο αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της ΑΗΚ για παροχή επιδότησης 600 ευρώ ανά κιλοβάτ σε νοικοκυριά με κατανάλωση έως 6.000 κιλοβατώρες ετησίως και προχωρεί ταχύτατα στην ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση δικού του σχεδίου, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές που διαμένουν σε κατοικίες που μπορούν να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκά, να το κάνουν, αποπληρώνοντας με δόσεις, αξιοποιώντας τα λεφτά που θα εξοικονομούν από τη μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από το δίκτυο της ΑΗΚ.

Πληροφορούμαστε ακόμα ότι η χρηματοδότηση του σχεδίου δεν θα γίνει μέσω δανεισμού από τράπεζες, αλλά από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας), το οποίο χρηματοδοτείται από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού και σε αυτή τη φάση έχει σημαντικό πλεόνασμα. Σε περίπτωση που το σχέδιο αγκαλιαστεί από τα νοικοκυριά και αυξηθούν οι ανάγκες χρηματοδότησής του, θα αξιοποιηθούν κονδύλια από τα έσοδα που έχει η Δημοκρατία από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων για τις εργασίες της ΑΗΚ.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι οικιακοί καταναλωτές που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν το σχέδιο θα απευθύνονται στο Ταμείο ΑΠΕ, θα εξασφαλίζουν έγκριση για την κάλυψη του ποσού για την αγορά του φωτοβολταϊκού, θα προχωρούν σε συμφωνία με εγκαταστάτη συστήματος και στη συνέχεια ο προμηθευτής τους σε ηλεκτρικό ρεύμα (για την ώρα είναι αποκλειστικά η ΑΗΚ) θα εισπράττει τις δόσεις αποπληρωμής και θα τις καταθέτει στο Ταμείο ΑΠΕ.

Οι καταναλωτές που θα αξιοποιήσουν το σχέδιο θα μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 4 ή 4,5 κιλοβάτ, ισχύς που θεωρείται ικανοποιητική για τα κυπριακά νοικοκυριά. Πιθανό να παρέχεται και δυνατότητα στους καταναλωτές να πληρώνουν προκαταβολικά ένα μέρος του κόστους εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού, ώστε να μειώσουν τον αριθμό των δόσεων και το ύψος κάθε δόσης.

Προδιαγραφές ποιότητας

Επιπλέον, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το υπουργείο προτίθεται να καταρτίσει προδιαγραφές ποιότητας για τα συστήματα που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, ώστε να διασφαλίσει ότι το δημόσιο χρήμα που θα διατεθεί θα καταλήξει σε ποιοτικά φωτοβολταϊκά. Γίνονται επίσης σκέψεις να ληφθεί πρόνοια ώστε οι πρμηθευτές των συστημάτων που θα πληρούν τις προδιαγραφές να δεσμευτούν έναντι του Ταμείου ΑΠΕ και των καταναλωτών ως προς την ανώτατη τιμή πώλησης του προϊόντος τους, για να αποφευχθούν φαινόμενα υπερτιμολόγησης, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης.

Ο λόγος που το υπουργείο απέρριψε την πρόταση της ΑΗΚ για επιδότηση 1.200 έως 1.300 νοικοκυριών με 600 ευρώ ανά κιλοβάτ ήταν ακριβώς ο περιορισμός του αριθμού των καταναλωτών που θα επωφελούνταν, αλλά και ο περιορισμός στη διάρκεια ισχύος του σχεδίου της ΑΗΚ (το 2024). Το υπουργείο θεωρεί πως επιβάλλεται το σχέδιο να παρέχει πραγματικά το δικαίωμα για φωτοβολταϊκά «σε όλους», νοουμένου ότι δεν υπάρχουν τεχνικά ή άλλα κωλύματα για φιλοξενία του συστήματος στη στέγη της κατοικίας. Το ενδιαφέρον των νοικοκυριών παραμένει μεγάλο, καθώς υπολογίζεται ότι κατατίθενται ετησίως πέραν των 10.000 αιτήσεων.

Επιπλέον, εντοπίστηκε πιθανός κίνδυνος το σχέδιο της ΑΗΚ να κριθεί από την ΕΕ ως κρατική ενίσχυση.

Τα φωτοβολταϊκά που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας θα είναι συμψηφισμού παραγωγής (net metering) και όχι συμψηφισμού λογαριασμού (net billing), όπως προέβλεπε η πρόταση της ΑΗΚ.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας