Μενού Ροή
Όμιλος Italgas: 800 χιλιόμετρα δικτύου ολοκληρώθηκαν και 25 νέες περιοχές τροφοδοτήθηκαν στην Ελλάδα, μετά την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών

Το σχέδιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Italgas στην Ελλάδα συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς

Ενάμιση χρόνο μετά την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ο Όμιλος έχει ήδη επιτύχει ορισμένα από τα ορόσημα που είχαν προβλεφθεί κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και είχαν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο έως το 2029.

Ακολουθούν μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του "Business Breakfast" με την Πρόεδρο της Italgas κα Benedetta Navarra, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Italgas κ. Paolo Gallo, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Υποδομών κα Barbara Morgante και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ κα Francesca Zanninotti.

Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει προγραμματιστεί για την περίοδο του Στρατηγικού Σχεδίου, βρίσκεται σε εξέλιξη και επέτρεψε τους τελευταίους μήνες να:

 

  • πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις επέκτασης και ψηφιακού μετασχηματισμού του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σε διάφορες περιοχές της χώρας,
  • ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των Εταιρειών στον Όμιλο, συμπεριλαμβανομένων  της μετάπτωσης των συστημάτων πληροφορικής σε cloud περιβάλλον και της διεύρυνσης των στόχων βιωσιμότητας,
  • αναδιοργανωθούν οι εταιρείες σε έναν ενιαίο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Αερίου με σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αύξηση της αποδοτικότητας, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Ειδικότερα, μετά την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών, έχουν κατασκευαστεί περίπου 800 χιλιόμετρα νέων αγωγών, επεκτείνοντας το δίκτυο σε περιοχές που προηγουμένως δεν είχαν πρόσβαση στο φυσικό αέριο και επιτρέποντας την τροφοδότηση 25 νέων πόλεων.

Μόνο το 2023, κατασκευάστηκαν 600 χιλιόμετρα "εγγενώς ψηφιακών" δικτύων (αύξηση κατά 25,5% σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση κατά 78% σε σύγκριση με το 2021), με περισσότερες από 23.000 νέες συνδέσεις καταναλωτών από τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών και των διεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης περισσότερων από 32.000 έξυπνων μετρητών. Από το 2025, θα ξεκινήσει και στην Ελλάδα η εγκατάσταση του Nimbus, της τελευταίας γενιάς "H2 ready" έξυπνου μετρητή, με πολυάριθμες λειτουργίες, που αναπτύχθηκε εσωτερικά από τον Όμιλο Italgas.

Τα έργα υποδομής που υλοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες είχαν, μεταξύ άλλων, ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιοχές της χώρας με σημαντικές τουριστικές δραστηριότητες, την ενεργοποίηση του νέου δικτύου στην πόλη της Καβάλας, τη μετάβαση των δικτύων στη Θεσσαλία και την Αττική από τα πετρελαιοειδή στο φυσικό αέριο και την εγκατάσταση των πρώτων κρυογενικών μονάδων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Φλώρινα και την Καστοριά, οι οποίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στην Ιταλία για την τροφοδότηση της Σαρδηνίας.

Τον τελευταίο χρόνο, η χρήση της τεχνολογίας Picarro επέτρεψε την εποπτεία 9.100 χιλιομέτρων αγωγών όταν το σύνολο του ελληνικού δικτύου διανομής ανέρχεται σε 7.500 χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα, με την Picarro, ελέγχθηκε το 120% του δικτύου, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται από τους ελληνικούς κανονισμούς και ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, η τεχνολογία Picarro επέτρεψε να προσδιοριστεί το επίπεδο απόδοσης του ελληνικού δικτύου, που ήδη προσεγγίζει τα πρότυπα του Ομίλου, με σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Αναφορικά με τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για το τρέχον έτος, για το 2024 προβλέπεται η επέκταση του δικτύου σε δεκατρείς νέες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αστικών κέντρων της Πάτρας και των Ιωαννίνων, καθώς και σε τρεις Περιφέρειες: Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση  των εταιρειών στον όμιλο Italgas υλοποιήθηκε με γοργούς ρυθμούς. Μεταξύ των βασικών σταθμών αυτής της πορείας, με αποκορύφωμα την αναδιοργάνωση των τριών Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Αερίου σε έναν ενιαίο φορέα, περιλαμβάνονται το εντατικό πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών που ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση, η επέκταση των ψηφιακών τεχνολογιών και η δέσμευση για την επίτευξη των στόχων  βιωσιμότητας στην πορεία προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση, ο ακρογωνιαίος λίθος της πορείας που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα είναι η μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων σε cloud περιβάλλον- μια μετάπτωση που έγινε στο μισό χρόνο σε σχέση με ό,τι είχε συμβεί στην Italgas το 2017, με εξορθολογισμό του κόστους. Η κατάργηση των «φυσικών διακομιστών» (physical servers) επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας 186 εικονικών συστημάτων, χωρητικότητας 179 Terabytes δεδομένων και της υιοθέτησης περίπου 100 εφαρμογών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης συμπεριέλαβε, επίσης, την επέκταση των πρωτοκόλλων της Italgas όσον αφορά την προστασία και τον έλεγχο των υποδομών και την κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η υιοθέτηση του οικοσυστήματος της Apple από τις ελληνικές εταιρείες, με τη διανομή κινητών συσκευών (iPad και iPhone) και υπολογιστών Mac για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ευέλικτου συστήματος με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας.

Οι στόχοι για τη βιωσιμότητα, που εγκρίθηκαν από τον Όμιλο πριν από τη συγχώνευση, επεκτάθηκαν και στην ελληνική πραγματικότητα. Παρά το διαφοροποιημένο πλαίσιο εφαρμογής, ο Όμιλος επιβεβαίωσε το στόχο για μείωση της καθαρής κατανάλωσης ενέργειας κατά 27% έως το 2028 και κατά 33% έως το 2030, σε σχέση με το 2020. Οι στόχοι αυτοί συνεπάγονται την εν εξελίξει υλοποίηση των πρωτοβουλιών για την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και τη βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου και διαχείρισης όλου του λειτουργικού εξοπλισμού, αλλά και την ανάπτυξη νέων δράσεων και διαδικασιών οι οποίες αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Italgas όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα το πρωί, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas κ. Paolo Gallo, θα ανακοινώσει επίσημα, παρουσία των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα και του Ιταλού πρέσβη στην Ελλάδα κ. Paolo Cuculi, τη νέα επωνυμία και το νέο εμπορικό σήμα των ελληνικών εταιρειών, ενώ θα εγκαινιάσει τα νέα τους γραφεία.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας