Μενού Ροή
Προς κατάργηση οι λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου

16 χρόνια «ζωής» έχουν ακόμα οι λέβητες που τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα σε κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού σύμφωνα με το σχέδιο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου η κατάργησή τους θα μπορούσε να είναι μέρος των προσπαθειών για την απαλλαγή των συστημάτων θέρμανσης και τη διακοπή της χρήσης ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη. 

Το σχέδιο περιλαμβάνεται στην ευρύτερη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Η άτυπη συμφωνία αναφέρεται σε μια προγραμματισμένη αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, η οποία στοχεύει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα της ΕΕ έως το 2030 και να τον καταστήσει κλιματικά ουδέτερο έως το 2050. Έως το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών και έως το 2050 τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να μετατραπούν σε μηδενικών εκπομπών. Η προθεσμία για τα δημόσια κτίρια λήγει το 2028. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσουν «ειδικά μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη με σκοπό την πλήρη κατάργηση των λεβήτων που τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα έως το 2040», όπως τονίζεται σε δελτίο τύπου. Από το 2015 θα πρέπει επίσης να σταματήσουν να επιδοτούνται αυτόνομοι λέβητες ορυκτών καυσίμων από το 2025, ενώ θα εξακολουθούν να είναι υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για τα υβριδικά συστήματα θέρμανσης, όπως αυτά που συνδυάζουν έναν λέβητα με μια ηλιακή θερμική εγκατάσταση ή μια αντλία θερμότητας , σύμφωνα με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται και το 36% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της εγκατάστασης ηλιακών εγκαταστάσεων σε κτίρια, καθώς και την ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών προκειμένου να μειωθεί η μέση κατανάλωση ενέργειας κατά 16% έως το 2030 και μεταξύ 20% και 22% έως το 2035. 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας